Zmiany w prawie pracy 2023

W dniu 27.01.2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 1.12.2022 r. nowelizującą m.in. Kodeks pracy. Ustawa ta dotycząca pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników – przepisy w tym zakresie zostały właśnie ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie zapowiedziano również, że Kodeks pracy ulegnie kolejnym, daleko idącym zmianom. Wynikają one z konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw:

1) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej; Dyrektywa ustanawia minimalne prawa każdego pracownika w UE, który jest stroną umowy o pracę lub pozostaje w stosunku pracy określonym przez obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich prawo, umowy zbiorowe lub przyjętą praktykę, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Celem dyrektywy jest poprawa warunków pracy przez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, zapewniając równocześnie zdolność adaptacyjną rynku pracy.

2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, czyli tzw. Dyrektywy Work Life Balance. Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy – przez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Celem dyrektywy jest zachęcenie do równiejszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Kancelaria Zbroja Adwokaci, Członek wspierający POLBOAT, przygotował dla członków Izby Raport ws. najnowszych zmian w prawie pracy w 2023 r. (od pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników poczynając na sygnalistach kończąc). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Izby.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter