Zdalne Walne Zgromadzenie Izby

W dniu 18 czerwca 2020 roku o godzinie 12.00 odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty.

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-Cov-2, Zarząd Izby podjął decyzję o organizacji tegorocznego Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej ZOOM. Miało to z pewnością wpływ na rekordową frekwencję. Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 60 z ogólnej liczby 115 członków zwyczajnych Izby tj. 52,17 %. Zarząd Izby dziękuje wszystkim za udział i sprawne przyjęcie porządku obrad a następnie podjęcie uchwał.

Korzystając z okazji spotkania w tak licznym gronie omówiono aktualną sytuację branży w Polsce i za granicą a także zagrożenia oraz szanse w kolejnych miesiącach. Podsumowano również działania Izby w ostatnich miesiącach i przedstawiono najbliższe plany.

Na zakończenie Prezes Izby Sebastian Nietupski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna zostanie opanowana i niebawem uda się doprowadzić do spotkania branży w normalnych i bezpiecznych warunkach.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter