Tomasz Chamera ponownie wybrany Prezesem PZŻ

Tomasz Chamera wybrany prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego na nową kadencję. Wyboru dokonało 92 delegatów na LIII Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik PZŻ, który odbył się w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie. Na urzędującego prezesa zagłosowało 91 delegatów. Tomasz Chamera był jedynym kandydatem. Wybrano też nowy zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego.

Wybory zostały poprzedzone sprawozdaniem ustępującego Zarządu z działalności Polskiego Związku Żeglarskiego oraz prezentacją sprawozdania finansowego za rok 2020. Delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium – za głosowało 89 osób, jedna się wstrzymała od głosu, nikt nie był przeciwny. Podobnie zakończyły się wybory prezesa PZŻ. Urzędujący od 2017 roku prezes nie miał kontrkandydata. Tomasz Chamera został wybrany niemal jednogłośnie – uzyskał 91 głosów, przy jednym przeciwnym.

– Wynik wyborów pozytywnie mnie zaskoczył i odbieram to jako potwierdzenie tego, że praca, jaką wraz z zarządem wykonaliśmy w minionej kadencji przyniosła spodziewany efekt. Dla mnie osobiście to nie tylko sukces, ale przede wszystkim zobowiązanie, bo wynik odzwierciedla nie tylko skalę zaufania jakim zostałem obdarzony, ale też skalę oczekiwań środowiska żeglarskiego. Zakończona kadencja nie była łatwa, ale oceniam ją bardzo dobrze. W kontekście sportowym największym sukcesem okazał się srebrny medal olimpijski w klasie 470, bardzo też cieszą sukcesy i medale naszych młodzieżowców i juniorów w regatach rangi mistrzostw świata, czy Europy. Zadbaliśmy też o stan finansów Polskiego Związku Żeglarskiego, uporządkowaliśmy sprawy związane z naszym majątkiem i myślę też, że jako Związek staliśmy się reprezentantem wszystkich żeglarskich środowisk – mówi Tomasz Chamera, prezes PZŻ. 

Cele na następną kadencję to kontynuacja podjętych już wcześniej działań w zakresie rozwoju działalności sportowej, usprawnienie struktury zarządzania w PZŻ i wzmocnienie pozycji żeglarstwa w Polsce, Europie i na świecie. Ponadto prezes Chamera zapowiedział kontynuację współpracy z okręgami i stowarzyszeniami klas w ramach zarządzania związkiem.

Skład Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego został uzupełniony o czterech wiceprezesów, 8 członków zarządu, sekretarza generalnego i skarbnika. Wiceprezesem ds. żeglarstwa amatorskiego został Jarosław Bazylko, funkcję wiceprezesa ds. sportu powszechnego i szkolenia pełnić będzie Katarzyna Domańska, wiceprezesem ds. technicznych został Radosław Śląski a na stanowisko wiceprezesa ds. majątkowych wybrany został Bogusław Witkowski.

Funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Żeglarskiego pełnić będzie Janusz Marek Taber, a funkcje skarbnika Wojciech Frączak. Członkami Zarządu zostali: Patryk Romanowski, Sebastian Wójcikowski, Tomasz Figlerowicz, Ryszard Błacha, Leopold Naskręt, Zbigniew Jagniątkowski, Tadeusz Gospodarczyk i Paweł Czuba.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter