Spotkanie European Boating Industry

18 października 2023 r. odbyło się spotkanie Executive Committee European Boating Industry. Polskę reprezentowali Członkowie Zarządu POLBOAT – Adriana Kasprzak oraz Maciej Zalewski.

Jedną z pierwszych kwestii poruszonych na spotkaniu była problematyka LCA (Life Cycle Assessment). EBI spodziewa się zwiększonej presji regulacyjnej, oczekiwanej w kolejnym okresie legislacji UE na lata 2024 – 2029. Aktualnie uwaga skupiona jest wyłącznie na temat emisji CO2, co jest niewystarczające żeby naprawdę ocenić wpływ branży na środowisko. To może prowadzić do ustanowienia prawodawstwa, które jest niewłaściwe i potencjalnie szkodliwe dla europejskiego przemysłu jachtowego. Celem EBI jest obecnie opracowanie ustrukturyzowanego podejścia, specyficznego dla sektora łodzi rekreacyjnych, opartego na ocenie cyklu życia jednostek pływających – od projektowania, poprzez produkcję, eksploatację, przetwarzanie aż do ich składowania. To narzędzie powinno mierzyć wpływ łodzi i ich komponentów na wszystkich etapach, aby określić najlepsze dźwignie optymalizacji i efektywność środowiskową. Właściwe stosowanie techniki LCA, może pozwolić odpowiednio wykorzystywać zasoby uwzględniając, w odróżnieniu od innych narzędzi, nie tylko ilość i jakość wytwarzanych odpadów, ale również wpływ na środowisko używanych materiałów i energii. Sekretarz Generalny Philip Easthill zapowiedział, że EBI będzie chciało jak najszybciej zaangażować się w ten temat i poinformował, że aktualnie trwają zaawansowane rozmowy związane z wyborem jednej z siedmiu firm konsultingowych i opracowywaniem podziału budżetu projektu.

Kolejnym tematem spotkania była rewizja dyrektywy w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających (RCD). Przedstawiono harmonogram i kolejne etapy procesu rewizji. Komisja Europejska sporządziła listę głównych priorytetów, którymi chciałaby się zająć w ramach przeglądu. Niektóre z nich są bardzo dobre dla przemysłu (np. włączenie paliw syntetycznych i biopaliw), ale są także potencjalnie trudne kwestie, takie jak ochrona przed porostami i obieg zamknięty. W najbliższych tygodniach EBI będzie dążyło do opracowania wspólnego stanowiska w sprawie RCD i przesłania go do Komisji Europejskiej.

Inne zagadnienia jakie były poruszane podczas październikowego zebrania dotyczyły recyklingu łodzi, taksonomii w branży żeglarskiej, wytycznych EBI dotyczących dyrektywy w sprawie praw konsumentów, a także rozwoju regionalnego na poziomie basenu morskiego – OSPAR (północno-wschodni Atlantyk) oraz HELCOM (Morze Bałtyckie).

Z aktualności dotyczących spraw europejskich warto wspomnieć, że w kwestii sporu handlowego między UE a USA, do końca października ma być osiągnięte trwałe porozumienie w związku z zawieszeniem ceł w latach 2022 i 2023. 20 października odbędzie się kolejny szczyt wysokiego szczebla w tej sprawie. EBI aktywnie lobbuje w tej kwestii przed Komisją, zarówno na szczeblu UE, jak i w ramach koalicji transatlantyckich.

Na zakończenie Philip Easthill przedstawił plan działań EBI na najbliższej edycji targów BOOT w Düsseldorfie. Tematem International Breakfast Meeting będzie „Nowe pokolenie liderów i nowe inwestycje – zmieniający się kierunek strategiczny dla branży”. Z kolei forum Blue Innovation Dock będzie prowadzone pod hasłem „Przywództwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Następne posiedzenie Komitetu Wykonawczego EBI zaplanowane jest na 13 grudnia br.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter