Spółki komandytowe z podatkiem CIT

Polski rząd zapowiada wprowadzenie dodatkowego obciążenia podatkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej.

Spółka komandytowa, jest dla wielu firm atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno ze względu na jednokrotne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i na możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników, będących komandytariuszami.

Tymczasem rządowy plan zakłada, że od stycznia 2021 r. spółka ta stanie się podatnikiem CIT. Objęcie spółek komandytowych CIT-em oznacza w praktyce podwójne opodatkowanie dochodów uzyskanych z działalności – podatkiem PIT na poziomie wspólników (jak dotychczas) i dodatkowo podatkiem CIT na poziomie spółki.

Nie jest to dobra informacja dla właścicieli spółek, a ich sytuacji nie polepszy nawet ewentualne odroczenie o parę miesięcy wejścia w życia zapowiadanych zmian (np. od 1.05.2021 r.).

Mec. Patryk Zbroja w publikacji na portalu gospodarkamorska.pl opisuje kilka możliwych rozwiązań. Zależą one jednak od okoliczności konkretnego przypadku, zakresu działalności, ryzyk z nią związanych oraz struktury majątkowo-przychodowej. W każdym razie warto już teraz przeanalizować sytuację oraz plany co do kontynuowania i rozwoju działalności, żeby być przygotowanym na nadchodzące zmiany.

Link do artykułu:

Co robić ze spółką komandytową przy planowanym obciążeniu CIT? – GospodarkaMorska.pl

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter