Rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z koronawirusem

Zmiany czekają nas już od północy do dnia 11 kwietnia 2020 r. włącznie.

 

Szczegółowy zakres ograniczeń:

  1. Wychodzenie z domu ograniczone do minimum, jak np. wyjście do pracy, po zakupy żywnościowe, wyprowadzenie psa, wizyta w aptece lub u lekarza.

Dodatkowo:

– dozwolone jest wychodzenie w celu pomocy osobie potrzebującej, np. zawiezienie jedzenia lub leków;

– spacery lub bieganie będą dozwolone, gdyż jest to tzw. klauzula otwarta, dotycząca tzw. innych niezbędnych potrzeb.

  1. Po ulicach nie można poruszać się w grupach większych niż dwie osoby. Ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin;
  2. Nie wolno gromadzić się na bulwarach, w parkach, czy korzystać z placów zabaw;
  3. Pojawią się ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej – tylko miejsca siedzące, podzielone przez dwa. Samorząd lokalny musi zdecydować o formule weryfikacji ilości pasażerów;
  4. W mszach św. i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób i sprawujący mszę.

 

Obostrzenia nie dotyczą:

  1. dojazdu do pracy;
  2. wolontariatu – osoby działające na rzecz walki z koronawirusem i pomagające potrzebującym przebywającym w kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu mogą się przemieszczać w ramach tej działalności;
  3. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 

Przedsiębiorco!

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy, a zatem w danym przedsiębiorstwie mogą wykonywać pracę więcej niż 2 osoby. Podobnie w przypadku wspólnego dojazdu do pracy, bowiem wprowadzone obostrzenia dotyczą transportu publicznego.

Przedsiębiorca lub upoważniony pracownik może udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. Należy jednak stosować bezwzględnie we wszystkich zakładach pracy szczególne ostre zalecenia GIS w zakresie zachowania odległości pracowników i środków dezynfekcji.

Uwagi ogólne

Realizacja ww. obostrzeń będzie egzekwowania głównie przez Policję, ale także i wojsko.

Kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet do 5 tys. zł. Głównym celem ograniczeń jest wykluczenie sytuacji, w których ludzie gromadzą się w większych grupach, co niestety po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń w dniu 13 marca 2020 r., miało miejsce i to na szeroką skalę.

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter