Raport branżowy z aktualnej sytuacji na świecie

POLBOAT przygotował raport branżowy przedstawiający bieżącą sytuację związaną z epidemią koronawirusa na świecie i jej wpływ na branżę jachtową. Informacje będą cyklicznie aktualizowane.

 

Australia

Wprowadzono znaczące ograniczenia dotyczące gromadzenia się w przestrzeni publicznej. Zamknięte zostały obiekty sportowe, kina, puby, kluby nocne, kasyna itp. Restauracje i kawiarnie oferują tylko dania na wynos lub z dostawą do domu.

Wiele przystani płaci koncesje lub opłaty leasingowe agencji rządowej. Aby zmniejszyć straty finansowe i utratę pracy w marinie, agencje te wstrzymały czasowo obowiązek uiszczania opłat (niektóre opłaty zostały wstrzymane do 2023 roku).

 

Belgia

Obecnie nie są prowadzone żadne działania w zakresie turystyki i rekreacji związanej z wodą. Rząd Belgii poinformował, że posiada środki w wysokości 50 miliardów euro, które zamierza przekazać na wsparcie gospodarki i walkę ze skutkami pandemii w kraju. Dodatkowo rząd zobowiązał banki do współpracy z administracja państwową i przedsiębiorcami w celu znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań. Ponadto mamy informację, że bezrobotnych w Belgii obecnie jest już ponad 1 milion osób.

 

Brazylia

Brazylia wprowadziła ograniczenia w sektorach innych niż określane jako „istotne”. Nawet mecze piłki nożnej zostały zawieszone. Biorąc pod uwagę rozległość kraju, środki różnią się od specyfiki regionu. Szczególne dotknięte są firmy związane z turystyką. Zawieszono działalność większości hoteli i marin.

Targi jachtowe, planowane na kwiecień w Rio, zostały przełożone. Z kolei targi w Sao Paulo, mające odbyć się w październiku, póki co są przygotowywane zgodnie z planem.

 

Chorwacja

Od 16 marca wszystkie szkoły, uniwersytety, bary, restauracje, sklepy, transport publiczny, banki, targi rybne i zielone są zamknięte a wszystkie imprezy publiczne odwołane. Otwarte są tylko sklepy z żywnością, apteki, urzędy pocztowe i stacje benzynowe.

Sugeruje się, aby pozostać w domu i nie wychodzić na zewnątrz, z wyjątkiem pójścia do pracy lub z innego nieuzasadnionego powodu. Wychodzić wspólnie mogą maksymalnie 2 osoby naraz, ale z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi odległości. Nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania, z wyjątkiem jazdy samochodem do pracy, ale tylko ze specjalnym dokumentem zezwolenia wydanym przez władze przez kierownika firmy lub osobę odpowiedzialną.

Mariny są zamknięte i nie ma możliwości wpływania do nich przez obce jednostki a wszelka ew. komunikacja odbywa się online. Dostęp do wszystkich wysp jest zabroniony, z wyjątkiem osób mieszkających na wyspie, w celu dostaw czy z innych szczególnych powodów, ale zawsze za specjalnym pozwoleniem wydanym przez władze lokalne i pod ścisłą kontrolą policji.

Nie wolno pływać łodzią, z wyjątkiem profesjonalnych łodzi rybackich. Promy kursują na wyspy w bardzo krótkim czasie.

W celu wsparcia gospodarki rząd chorwacki potwierdził zestaw środków mających na celu ochronę miejsc pracy oraz odroczenie lub ulgę w płatności podatków.

  • Kwota 1,14 mld euro przeznaczona jest na utrzymanie pracy w marcu, kwietniu i maju. W sumie chorwacki rząd zapłaci ok. 700 EUR na pracownika na miesiąc.
  • Wszyscy podatnicy, którzy z powodu regulacji podczas obecnych kryzysów nie mogą produkować towarów ani świadczyć usług, lub jeśli pandemia znacznie utrudnia ich działalność, zostaną całkowicie lub częściowo zwolnieni z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, podatków od wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń należnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020. Firmy o spadku przychodów od 20% do 50% będą miały prawo do odroczenia podatków i będą w stanie płacić je w ciągu 24 miesięcznych rat, bez odsetek. Firmy z przychodami poniżej 1 miliona Euro ze spadkiem przychodów większym niż 50% będą w pełni zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków od wynagrodzeń i składek na wynagrodzenia.
  • Wszystkie pożyczki finansowe i umowy leasingu zostały zawieszone na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do 6 lub 12 miesięcy w zależności od rozwoju sytuacji.
  • Zapłata podatku od wartości dodanej może zostać odroczona do momentu odebrania wystawionych faktur.
  • Termin składania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2019 został przesunięty na 30 czerwca i zniesiono obowiązek uiszczenia opłaty na rzecz Agencji Finansowej (FINA) za ich publikację.

Zezwala się na pracę w stoczniach, punktach usługowych i na przystaniach na zewnątrz, ale na odległość i zgodnie z innymi przepisami dotyczącymi ochrony.

Biznes czarterowy w Chorwacji jest najbardziej rozwiniętym biznesem na świecie i wraz z marinami i usługami serwisowymi stanowi większość działalności sektora żeglarskiego.

Według naszych informacji spodziewany jest znaczny spadek dochodu, nawet o ponad 80%.

Aby chronić firmy i zapewnić wsparcie na przetrwanie w tych trudnych czasach, oprócz regularnego wsparcia rządu dla całej branży, rząd rozważa udzielenie wsparcia marinom, które dzięki temu mogłyby udzielać znacznych rabatów firmom czarterowym za miejsca do cumowania i inne opłaty za swoje floty.

Chodzi o to, że rząd automatycznie przedłuży istniejące koncesje morskie na okres 5 lat, bez dodatkowych inwestycji i kosztownej procedury przedłużenia koncesji. Rząd nie obciąży również marin rocznymi opłatami z tytułu zakontraktowanych opłat koncesyjnych za cały okres, dopóki sytuacja rynkowa sektora żeglarskiego nie powróci do normalnej działalności, tak jak miało to miejsce przed pandemią COVID 19.

 

Finlandia

Rząd ogłosił stan wyjątkowy. Do końca maja zamknięto szkoły, uniwersytety i inne placówki edukacyjne, wprowadzono ograniczenia dotyczące publicznych spotkań i zgromadzeń, a także mobilności. Jednocześnie zwiększono możliwości opieki medycznej i społecznej. Ludzie są zachęcani do pozostawania w domu, a jeśli muszą wyjść a ważnego powodu, muszą zachować bezpieczny dystans.

Granice Finlandii są zamknięte, możliwy jest tylko powrót osób do domu lub ruch graniczny jeśli ktoś pracuje za granicą np. w Szwecji lub Norwegii.

Odwołano kilka lokalnych wystaw łodzi, planowanych na okres marzec-maj.

Producenci łodzi w Finlandii zlokalizowani są w większości na terenach pozamiejskich, gdzie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest mniejsze i pozwala na kontynuację produkcji, choć oczywiście nie chroni przed ewentualnymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw lub zmianami siły nabywczej klientów.

Rząd obiecał pakiety wsparcia dla firm aby mogły utrzymać zatrudnienie.

 

Francja

Wszystkie sklepy, kina, muzea, usługi publiczne, banki itp. są zamknięte do 15 kwietnia. Wszyscy muszą pozostać w domach. Spotkania są zabronione, nie wolno spotykać się z przyjaciółmi, chodzić w grupach. Opuszczenie domu jest możliwe tylko z ważnego powodu (praca, zakup żywności, powody medyczne). Należy zachowywać dystans 1 metra między osobami. Można wychodzić w celu ćwiczenia lub spaceru z psem, ale tylko w odległości maksymalnie 1 km od domu i nie dłużej niż na godzinę. Po wyjściu z domu należy mieć przy sobie dokument tożsamości i specjalny formularz dotyczący powodu wyjścia.

Dostęp do morza, jezior, plaż, marin itd. jest surowo zabroniony, podobnie jak żeglowanie i inne sporty wodne.

Stocznie i firmy związane z przemysłem jachtowym zawiesiły działalność na okres kilku tygodni.

 

Grecja

Trwają rozmowy z rządem na temat opłat za cumowanie jachtów prywatnych, komercyjnych oraz czarterowych, które są zablokowane w marinach. Aktualnie działalność czarterowa i żeglowanie są zabronione, więc związki zawodowe i stowarzyszenia ubiegają się o 40-60% zniżki za cumowanie w najbliższych miesiącach.

Dodatkowo państwo ogłosiło 40% obniżkę czynszu dla właścicieli sklepów, restauracji, kawiarni itp.

 

Grenada

Wprowadzono „Ograniczony stan wyjątkowy”. Rząd na bieżąco współpracuje z Marina&Yachting Association. Wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania oraz godzinę policyjną w okresie 30.03-6.04. Część marin działa, w ograniczonych godzinach i z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa, mimo, że obowiązuje zakaz korzystania z portów a właściciele łodzi w marinach praktycznie nie mają do nich dostępu.

 

Hiszpania

Hiszpański rząd dalej ogranicza działalność niepotrzebnych przedsiębiorstw i przepływ pracowników w kraju. Podstawowe usługi są kontynuowane i obejmują między innymi transport, bankowość, sklepy spożywcze, farmaceutyki i opiekę zdrowotną. Jednak świadczenie niektórych z tych usług – w tym transportu – pozostaje ograniczone.

Cały przemysł jachtowy jest wstrzymany. Stocznie, dostawcy czy firmy usługowe w tym sektorze musiały wstrzymać działalność.

Mariny i jacht kluby są zamknięte dla członków i klientów, zarówno nad morzem jak śródlądowe. Żeglarstwo jest zabronione podobnie jak przebywanie na łodzi w celach serwisowych. Taką możliwość specjaliści mają tylko w niezbędnym zakresie, koniecznym dla bezpieczeństwa łodzi.

Firmy czarterowe nie działają, poza tym jest zakaz wpuszczania zagranicznych łodzi na wody hiszpańskie.

 

Holandia

Zamknięto szkoły i inne placówki edukacyjne, a także sklepy z wyjątkiem najbardziej istotnych. Zaleca się pozostanie w domu i nie wychodzenie, chyba że jest to absolutnie konieczne. Firmy czarterowe i obiekty turystyczne oferują klientom vouchery na skorzystanie z usług w późniejszym czasie zamiast zwrotu pieniędzy, trwają też rozmowy z rządem na temat ew. dofinansowania strat z tego tytułu.

Dotychczas 12 prowincji zadeklarowało przekazanie wspólnie 120 milionów euro na ten cel, ale podejmowane są próby uzyskania dodatkowego dofinansowania na szczeblu centralnym.

 

Hong Kong

Rząd zintensyfikował restrykcje. M.in. wprowadzono ograniczenie licencji na alkohol w barach i restauracjach, zamknięcie klubów sportowych. Kilka jacht klubów również zostało zamkniętych, ale podobno nie ma problemu z dostępem do łodzi w marinach przez armatorów.

Według ostatnich badań, obecna sytuacja w tym także odwołanie zarówno międzynarodowych jak i lokalnych targów łodzi i imprez żeglarskich, będzie miało znaczący bądź umiarkowany, ale na pewno negatywny, wpływ na blisko 75% firm z branży.

Firmy czarterowe zanotowały 30% spadek w porównaniu do ubiegłego roku. A rezerwacje na kolejne miesiące spadły do zera. Duża część firm zawiesiła już działalność w marcu.

28 marca wprowadzony kolejne restrykcje, m.in. zakaz publicznego zgromadzenia więcej niż 4 osób.

Firmy czarterowe planują wspólnie napisać petycję do rządu w sprawie otrzymania specjalnych środków na wsparcie sektora, jednak problem polega na tym, że nie wszystkie firmy chcą ze sobą współpracować, co osłabia generalnie branżę czarterową w oczach rządu.

 

Irlandia

Zamknięto szkoły i sklepy z wyjątkiem spożywczych i aptek. Odwołano wszystkie imprezy sportowe, w tym także żeglarskie.

Mariny nie zostały zamknięte, ale stale redukowane są usługi i udogodnienia dla klientów. Łodzie spoza najbliższej okolicy nie są wpuszczane do marin. Zabroniona jest również samoizolacja na pokładzie łodzi.

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc państwa w postaci dopłat do wynagrodzeń na poziomie 410 euro (tygodniowego wynagrodzenia).

 

Japonia

Odwołano zarówno największe targi The Japan International Boat Shhow, planowany na marzec 2020 a także pięć innych lokalnych wystaw, które miały się dobywać w terminie kwiecień-maj. Póki co wstrzymano także możliwość testowania łodzi przez klientów dealerów importowanych jednostek.

Z kolei mariny działają bez żadnych ograniczeń.

Z punktu widzenia producentów, w związku z opóźnieniami niektórych dostaw części z Chin, firmy szukają alternatywnych rozwiązań, jednak zgodnie przewiduje się zmniejszenie wolumenu produkcji z powodu niższego globalnego popytu.

W Japonii Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej (MHLW), Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), Agencja Spraw Konsumenckich (CAA) oraz Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) mocno współpracują ze sobą w obecnej sytuacji i wspólnie decydują o kolejnych działaniach.

Dotyczy to zarówno właściwych praktyk związanych z myciem rąk, utrzymaniem zdrowia w życiu codziennym, odpowiednią wentylacja pokoju czy sposobu zrobienia maseczki ochronnej domowym sposobem jak i poważnych strategii dla firm.

Większość przedsiębiorstw przeszło na pracę zdalną. Rząd wprowadził dotację na kontynuację zatrudnienia w postaci pokrycia kosztów zatrudnienia na poziomie 75–90% w terminie od kwietnia do czerwca.

Ponadto stworzono specjalną platformę dla MŚP, na której poruszane są różne problematyczne kwestii z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw w obecnej sytuacji. Jeśli MŚP jest przedsiębiorstwem z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami i ma do czynienia ze spadkiem sprzedaży o 5% lub więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, może skorzystać z gwarancji finansowania w wysokości 80% kwoty pożyczki (do 280 milionów jenów, które są niezależne od innych mechanizmów finansowania).

 

Kanada

Zamknięte są sklepy (z wyjątkiem spożywczych i aptek), bary, restauracje, kina, teatry, muzea, biblioteki a także szkoły.

Rząd Kanady ogłosił, że przeznaczy prawie 100 miliardów dolarów na dofinansowanie wypłat pracowników (do 75% wysokości pensji) przedsiębiorstw, głównie MŚP, które zdecydują się zachować miejsca pracy przez najbliższe trzy miesiące. Istnieją również dodatkowe środki dla osób, które utraciły zatrudnienie.

Ponieważ w Kanadzie nie zaczął się jeszcze sezon, na razie nie ma znaczących ograniczeń dotyczących żeglowania, ale najprawdopodobniej będzie to możliwe tylko w niezbędnych sytuacjach.

 

Niemcy

Wszystkie firmy/sklepy (z wyjątkiem spożywczych i aptek) są zamknięte do 19 kwietnia. W miejscach publicznych razem mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, dotyczy to również członków rodzin.

Mariny są zamknięte i obowiązuje zakaz wpuszczania łodzi. Jeśli łodzie są już w marinie, ich właściciele mają zakaz wejścia na nie. Tylko profesjonaliści mogą pracować w marinach czy jacht klubach (np. przy serwisowaniu), ale jest to ograniczone do maksymalnie dwóch osób.

Firmy mogą liczyć na pomoc rządu w kwestii dofinansowania wypłat dla pracowników w wysokości 60% lub 67% jeśli pracownik ma dzieci. Ponadto przedsiębiorstwa mogą liczyć na pokrycie przez rząd 20% zanotowanych strat. Co ważne, rząd niemiecki deklaruje, że taki poziom pomocy jest w stanie utrzymywać przez okres dwóch lat.

Dodatkowo dostępne są kredyty dla przedsiębiorstw, gwarantowane przez rząd (przeznaczono na to w sumie 600 mld euro)  a także bezpośrednia pomoc dla małych przedsiębiorstw zatrudniających do 10 pracowników w wysokości 15.000 euro na firmę (łącznie 50 mld euro), przy czym najprawdopodobniej ta kwota nie będzie musiała być zwracana przez firmy.

Poza tym wprowadzono 3 miesięczne przesunięcie opłat z tytułu podatków oraz ubezpieczenia dla pracowników.

 

Norwegia

W Norwegii większość sklepów jest nadal otwarta, ale część uznanych za nieistotne, jak również wiele restauracji jest zamkniętych. Dotyczy to również miejsc, wewnątrz których ludzie mogą się gromadzić (np. biblioteki publiczne). Szkoły i przedszkole również są zamknięte, ale mogą zostać otwarte tydzień po Wielkanocy.

Sezon żeglarski dla wielu Norwegów rozpocznie się w Wielkanoc. Nie ma wielu ograniczeń dotyczących pływania łódką, ale niektóre porty zostały zamknięte, inne mają ograniczenia dla niektórych działalności.

Rząd przedstawił propozycję rekompensaty dla zagrożonych przedsiębiorstw. Rekompensata powinna pokryć nieuniknione koszty stałe dla przedsiębiorstw.

  • Program będzie miał zastosowanie dla firm, które zaliczyły co najmniej 30% spadku przychodów w porównaniu z tym samym miesiącem w 2019 r.,
  • Firmy, które nie muszą się zamykać, ale nadal odnotowują 30% redukcję sprzedaży lub więcej, otrzymają rekompensatę na podstawie własnego klucza obliczeniowego
  • Minimalny limit rekompensaty wynosi 5000 NOK. Górny limit wsparcia na przedsiębiorstwo wynosi 30 milionów NOK miesięcznie.
  • Minister finansów oszacował, że system rekompensat będzie kosztował 20 miliardów NOK miesięcznie.

Największe norweskie targi łodzi „Sjøen for Alle”, które miały się odbyć w marcu, zostały odwołane. Wiele mniejszych regionalnych wystaw łodzi zostało anulowanych lub przełożonych.

Kolejną dużą imprezą wystawienniczą będzie „Båter i Sjøen” w Oslo. Targi są planowane na wrzesień i na razie przygotowania przebiegają zgodnie z planem.

 

Nowa Zelandia

Kraj jest objęty obowiązkową blokadą. Wszyscy mieszkańcy muszą pozostać w swoich domach na okres co najmniej 4 tygodni.

Mariny i stocznie zostały zamknięte. Z uwagi na zakaz przemieszczania się (z wyjątkiem sklepów z żywnością i placówek medycznych) nie ma możliwości dostępu do łodzi w marinie przez właściciela.

W marinach mogą pracować tylko ochroniarze, głównie pilnując osób mieszkających na pokładzie łodzi żeby stosowali się do ogólnych zaleceń.

 

Portugalia

Prezydent ogłosił stan wyjątkowy. Odwołano wszystkie duże imprezy oraz zamknięto bądź ograniczono działalność (np. restauracje mogą sprzedawać posiłki tylko na wynos) czasowo większości firm. Zamknięto również ruch na granicy z Hiszpanią.

Mariny i inne porty są zamknięte dla wszelkich łodzi z obcą banderą. Mogą one wpłynąć do portu tyko po paliwo bądź w innej pilnej sprawie, jednak członkowie załóg nie mogą schodzić na ląd. W marinach pracują praktycznie tylko osoby związane z konserwacją i naprawą łodzi.

W Portugalii turystyka jest jedną z najważniejszych branż, dlatego przewiduje się, że obecna sytuacja będzie miała bardzo negatywny skutek dla gospodarki całego kraju.

Rząd uruchomił wiele środków finansowych, żeby pomóc przedsiębiorstwom i uchronić pracowników przed utratą pracy.

 

Republika Południowej Afryki

Prezydent RPA ogłosił ogólnonarodową blokadę do 16 kwietnia. Nikt nie prawa wychodzić z domu, chyba że szuka opieki medycznej lub w celu zakupu żywności bądź leków.

Zamknięto wszystkie sklepy z wyjątkiem spożywczych, aptek, laboratoriów, banków, stacji benzynowych, urzędów pocztowych, producentów żywności i artykułów medycznych.

W kwestii pilnowania blokady, wojsko wspiera policję.

Jest zakaz wpuszczania do kraju podróżnych z krajów wysokiego ryzyka.

Jeśli chodzi o wsparcie rządu, to Fundusz Ubezpieczeń zaproponował na wypadek bezrobocia wsparcie w wysokości ok. 195 $ na pracownika. Istnieje również program tymczasowej ulgi dla firm w wysokości ok.950 $ miesięcznie. Ponadto ogłoszono, że będą kolejne ulgi podatkowe dla firm i osób, zwłaszcza o niskich dochodach.

W transporcie również wprowadzone zostały ograniczenia do tylko niezbędnych towarów i nie dotyczy to łodzi, więc transport jednostek pływających zarówno drogą lądową jak i morską praktycznie nie jest realizowany.

 

Singapur

Bary i lokale rozrywkowe są zamknięte na okres 26.03-30.04

Szkoły podstawowe pozostają otwarte, ale inne placówki edukacyjne i ośrodki doskonalenia zawodowego są zamknięte.

Osoby przyjeżdżające do Singapuru muszą wypełnić specjalne formularze na temat stanu zdrowia. Nie dotyczy to jednak osób planujących krótką wizytę, w tym również pasażerów tranzytowych. Od 24 marca takie odwiedziny są zabronione.

Mariny są otwarte, są nawet organizowane rejsy po lokalnych wodach, ale z wykluczeniem osób z zagranicy.

Singapre Yacht Show został przeniesiony na 22-25 października b.r.

 

Słowenia

Słowenia znajduje się w kwarantannie od połowy marca. Zamknięte sa mariny, restauracje, hotele, szkoły i wiele firm. Sklepy są zamknięte z wyjątkiem spożywczych, aptek, stacji benzynowych, banków i urzędów pocztowych. Transport publiczny zaprzestał działalności. Ludziom nie wolno podróżować poza miejscowość, w której mieszkają. Wychodzić z domu można tylko w ważnej sprawie (zakupy żywności, praca) ale z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych osób.

Większość marin ma zainstalowane kamery, żeby właściciele mogli mieć podgląd na swoje łodzie.

 

Szwecja

W porównaniu z większością państw europejskich Szwecja jest nadal dość otwarta i ma najmniej przepisów, a zamiast tego pokłada wielkie zaufanie w zdrowym rozsądku ludzi.

Większość Szwedów, dobrowolnie poddaje się kwarantannie w domu, pracuje z domu i unika kontaktów z innymi ludźmi, zwłaszcza osobami starszymi.

Jeśli chodzi o restrykcje to jest zakaz publicznych zgromadzeń powyżej 50 osób, odwołane są wszystkie imprezy sportowe oraz ośrodki narciarskie, zamknięte są takie miejsca jak kina czy teatry. Działają natomiast restauracje i różnego rodzaju sklepy (w niektórych obowiązują ograniczenia).

Jeśli chodzi o branżę, to stocznie nadal prowadzą działalność choć wyniki sprzedaży są na znacznie gorszym poziomie. Otwarte są również firmy zajmujące się serwisowaniem łodzi a także rynek wtórny i tu sprzedaż detaliczna wypada całkiem dobrze.

Rząd Szwecji do tej pory wykonał świetną robotę, dla MŚP jest teraz pełen pakiet wsparcia, choć bardzo skomplikowany w stosowaniu.

 

Turcja

Wszystkie szkoły, przedszkola, uniwersytety, a także sklepy (z wyjątkiem spożywczych), bary, restauracje itp. są zamknięte od 13 marca do odwołania.

Wszystkie urzędy pracują z ograniczeniami, w systemie zmianowym. Istnieją znaczne ograniczenia w transporcie publicznym.

Mariny nie są obecnie zamknięte, ale czasowo wstrzymano funkcjonowanie w nich kawiarni, restauracji itp. punktów. Mariny mogą przyjmować łodzie, które przypływają z innych przystani na wodach tureckich. Z kolei wszyscy przybywający z zagranicy są kierowani do władz portowych w celu podjęcia działań związanych kwarantanną.

Stocznie i producenci różnego rodzaju osprzętu prowadzą działalność, zachowując wszystkie zalecane środki higieny i bezpieczeństwa.

 

USA

Większość targów łodzi w USA miało już miejsce, choć NMMA musiała odwołać dwie marcowe wystawy i planowaną konferencję.

Niektóre stocznie i dealerzy nadal funkcjonują. Lokalne mariny są zamykane, ale jest to zróżnicowane, ponieważ mariny w USA podlegają różnym regulacjom w zależności od Stanu, w którym są zlokalizowane.

Część stoczni już zawiesiła bądź mocno ograniczyła produkcję.

Branża jachtowa wydała komunikat, w którym przewiduje spadek sprzedaży łodzi w 2020 roku na poziomie 50%.

Rząd USA przekazał 2 biliony dolarów na program wsparcia głównie małych firm, osób, które utracą pracę w tym okresie, a także bezpośrednio dla gospodarstw domowych.

 

Węgry

Zakaz wjazdu na Węgry z krajów: Włoch, Chin, Korei Południowej i Iranu, z wyjątkiem obywateli Węgier, którzy wracając do ojczyzny są kierowani automatycznie na 2 tygodniową kwarantannę.

Imprezy publiczne organizowane na zewnątrz dla ponad 500 osób i wewnątrz dla ponad 100 osób są zakazane. Uniwersytety, szkoły i przedszkola są również zamknięte.

Obecnie, do 11 kwietnia jest obowiązek pozostania w domu (mieszkańcy mogą opuścić swoje domy tylko z „istotnych powodów”, chociaż lista tych wyjątków jest raczej obszerne, od zakupów spożywczych po manicure). Policja i wojsko będą egzekwować te ograniczenia. Naruszenie tych ograniczeń podlega karze grzywny w wysokości do 500 000 forintów (~ EU1400).

Władze szacują, że epidemia na Węgrzech ma osiągnąć szczyt w czerwcu lub lipcu.

Ponieważ węgierski sektor jachtowy nie jest duży, ale słynie z tradycyjnej ręcznie robionej, niestandardowej produkcji, również stoi w obliczu ciężkiego czasu.

W Budapeszcie pod koniec lutego odbyły się targi łodzi, wszystkie inne wystawy łodzi, niezależnie od tego, czy odbywają się w pomieszczeniach, czy na wodzie, zostały przełożone lub odwołane.

Klienci wycofują się z zamówień sprzedaż ustała, przychody spadły o 90(!)%.

Szkoły żeglarskie również odwołały zajęcia. Rezerwacje czarterowe na kwiecień, maj, czerwiec zostały anulowane. Zamykanie przystani nie jest obowiązkowe, ale niektóre z nich zdecydowały o ograniczeniach.

Ponieważ Węgry nie mają żadnego połączenia z morzem, mają tylko śródlądowe drogi wodne, dozwolone jest pływanie łódką, ale jeśli nie jesteś z członkami rodziny, musisz zachować odległość 1,5 metra.

Rząd Węgier nie udziela żadnej pomocy finansowej przemysłowi jachtowemu. Nie pomaga w opłacaniu rocznej opłaty koncesyjnej, nie dofinansowuje wynagrodzeń, aby uniknąć zwolnień.

Pomoc jest kierowana tylko do tych sektorów, które zostały najpoważniej dotknięte pandemią (turystyka, kultura, rozrywka, transport).

 

Wielka Brytania

Obecnie kraj jest w pełni zablokowany. Ludziom zaleca się pozostanie w domach i wychodzenie tylko, gdy jest to absolutnie konieczne (praca, apteka, sklep spożywczy). Raz dziennie można wyjść z domu żeby ćwiczyć, biegać czy jeździć na rowerze, ale tylko w najbliższej okolicy swojego domu.

Rząd póki co zezwala portom na funkcjonowanie, głównie ze względu na transport towarowy.

Rekreacyjne żeglowanie nie jest uznane jako „istotne” więc podlega karze grzywny. Ograniczone zresztą są również możliwości dostania się właścicieli na swoje jednostki zacumowane w portach.

 

Włochy

Pełne zamknięcie przystani oraz firm produkujących łodzie (działają wyłącznie firmy serwisujące jednostki pływające.

Niektórzy producenci (np. żaglownie) tymczasowo przekształciły profil działalności na produkcję środków bezpieczeństwa typu maseczki.

Wraz z ograniczeniem wychodzenia z domu do niezbędnych powodów, nie ma możliwości korzystania z portów i żeglowania.

Jeśli chodzi o wsparcie rządowe, to wszystkie umowy dotyczące pożyczek finansowych i leasingu zostały zawieszone na 3 miesiące w celu zachowania płynności finansowej firm, również na tai samo okres zawieszono zapłatę podatku VAT oraz składek na ubezpieczenia pracowników. Dodatkowo sklepy i restauracje, mogące wykazać straty w porównaniu do ubiegłego roku, mogą liczyć na ulgi podatkowe.

Krajowe stowarzyszenie właścicieli łodzi wystosowało list do rządu, w którym wyjaśnia, że 500.000 łodzi nie może być pozostawiona bez opieki przez właścicieli a żeglowanie w obecnej sytuacji jest bezpieczną praktyką.

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Od 26 marca rządy Emiratów wprowadził obowiązkową blokadę. Od godz. 20.00 do 6.00 transport publiczny jest całkowicie zawieszony (nie dotyczy to tylko policji, wojska, personelu medycznego czy pracowników lotnisk). Za złamanie okresu blokady grożą wysokie grzywny.

Zamknięto centra handlowe i inne tego typu punkty na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia tego okresu. Restauracje mogą sprzedawać pożywienie tylko w opcji na wynos.

Zawieszono wszystkie loty międzynarodowe, na różne okresy czasu, w zależności od miejsc docelowych.

Zgodnie z wytycznymi rządu zawieszono działalność przedsiębiorstw związanych z gospodarka morską w tym także firm czarterowych. Mariny pozostają otwarte, ale tylko dla prywatnych właścicieli łodzi i pod warunkiem że przebywają oni tylko na pokładzie łodzi, bez schodzenia na ląd.

Żeglarstwo nie zostało zakazane, ale praktycznie nikt z tego nie korzysta, podporządkowując się pod ogólne zalecenia dotyczące pozostania w domach.

Działalność prowadzą natomiast firmy związane z rybołówstwem ponieważ jest to traktowane na równi z produkowaniem żywności.

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter