Promocja polskiego przemysłu jachtowego w latach 2020-2022

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczyna II turę projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Promowanych będzie, tak jak dotychczas, 12 branż priorytetowych, w tym polski przemysł jachtowy.

Z nowymi branżowymi programami promocji  można zapoznać się pod poniższym linkiem:

www.mpit.gov.pl

Nowa edycja projektu Brand będzie obejmowała lata 2020-2022. W I połowie 2019 r. wybrani zostaną operatorzy poszczególnych programów promocji. Będą oni organizować m.in. stoiska informacyjno-promocyjne na wybranych targach, misje wyjazdowe dla przedsiębiorców oraz misje przyjazdowe dla potencjalnych kontrahentów i dziennikarzy.

Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w branżowych programach promocji będzie finansowany, podobnie jak do tej pory, ze środków projektu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Realizatorem projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przewidzianych jest szereg uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z programów promocji. Nie będzie obowiązkowej listy targów, jedynie lista targów, na których będą organizowane stoiska narodowe. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do udziału tylko w jednej imprezie, na której organizowane jest stoisko narodowe. Ponadto nie będzie ograniczeń w liczbie podejmowanych działań. Przedsiębiorca będzie mógł realizować działania promocyjne od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

25 stycznia 2019 r. PARP ogłosi konkurs na dofinansowanie projektów. Nabór wniosków rozpocznie się 25 lutego i potrwa do 4 kwietnia 2019 r. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wyniesie ok. 150 mln zł.

Zapraszamy na stronę PARP www.parp.gov.pl, na której zamieszczone zostaną informacje o konkursie.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter