Projektowanie i budowa jachtów – nowy kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej

Z dniem 1 stycznia 2021 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej zostały połączone i powstał Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Jednocześnie władze uczelni poinformowały o uruchomieniu nowego kierunku studiów: Projektowanie i budowa jachtów.

Założenia są takie, żeby to był kierunek o profilu praktycznym, z licznymi stażami przemysłowymi, także w trakcie roku akademickiego. Pierwsze semestry będą bardziej ogólne, kolejne zdecydowanie bardziej szczegółowe, z podziałem na specjalizacje.

Celem studiów ma być nabycie zaawansowanej wiedzy z zakresu projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, utrzymania i utylizacji małych jednostek pływających, w szczególności jachtów żaglowych i motorowych, wraz z umiejętnościami modelowania, identyfikacji optymalizacji, symulacji, analizy i rozwiązywania problemów projektowych, technicznych i organizacyjnych związanych z działaniami w tym zakresie.

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyska zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania, budowy i utrzymania w ruchu małych pływających jednostek morskich i śródlądowych oraz umiejętności pozwalające na udział w pracach projektowych, wykonawstwa, eksploatacji, modernizacji i remontów małych jednostek pływających morskich i śródlądowych, w szczególności jachtów żaglowych i motorowych. Po zakończeniu studiów osoby mają posiadać umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych, wspartych wiarygodnymi wynikami analiz inżynierskich. Absolwenci mają być przygotowani do pracy w zespole i kierowania zespołem, w podstawowym zakresie obowiązków, w biurach projektowych, ośrodkach naukowych i w wykonawstwie, a także do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Wszelkie sprawy związane z rekrutacją dostępne są pod adresem https://pg.edu.pl/rekrutacja.

Patronat nad nowym kierunkiem studiów obejmie m.in. POLBOAT.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter