POLBOAT sygnatariuszem Manifestu do Parlamentu Europejskiego

Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLSKIE JACHTY podpisała się w imieniu całej branży jachtowej pod Manifestem do przyszłych Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości europejskiego przemysłu.

Uważamy za bardzo ważne, aby Unia Europejska w przyszłości traktowała przemysł w sposób priorytetowy i mogła skutecznie konkurować z innymi regionami świata jak Chiny czy Stany Zjednoczone.

W treści dokumentu znalazły się następujące postulaty:

  • Umieszczenia przemysłu na pierwszym planie politycznych działań Parlamentu Europejskiego kolejnej kadencji (2019-2024),
  • Zachęcenia nowo wybranej Komisji Europejskiej do zakwalifikowania przemysłu jako głównego priorytetu swojego pięcioletniego programu prac i wyznaczenia specjalnego Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Przemysłu,
  • Zobowiązania nowo wybranej Komisji Europejskiej do szybkiego przedstawienia ambitnej długoterminowej unijnej strategii przemysłowej, która będzie zawierać jasne wskaźniki i zasady zarządzania.

Cały dokument wraz z listą krajowych i zagranicznych sygnatariuszy dostępny tutaj.

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter