Pismo w sprawie ograniczeń działalności marin i firm czarterowych

W dniu dzisiejszym Zarząd POLBOAT wystosował pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Premiera Mateusza Morawieckiego o uwzględnienie w kolejnym rozporządzeniu, określającym skalę obostrzeń po 18 kwietnia br., zapisów istotnych z punktu widzenia branży jachtowej, odnoszących się do uprawiania sportów wodnych, które WHO zalicza do grona sportów o bardzo niskim ryzyku zakażeń.

 

W specjalnym piśmie, powołując się na fakt, że jachting, podobnie jak inne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu (oczywiście przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa), sprzyja kondycji psychicznej i zwiększeniu odporności, Zarząd POLBOAT zaapelował o uwzględnienie w treści kolejnego przygotowywanego rozporządzenia zapisu wyłączającego przystanie żeglarskie (PKD – 93.29.B) i firmy zajmujące się wypożyczaniem i dzierżawą sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD – 77.21.Z) z działalności objętych zakazem.

 

W naszym przekonaniu takie wyłączenie umożliwi spokojne uprawianie sportów wodnych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, co jest bardzo ważne z uwagi na istotną rolę jaką firmy czarterowe pełnią w polskim przemyśle jachtowym i mamy nadzieję na pozytywne uwzględnienie naszych postulatów.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter