Pismo do MGMiŻŚ w sprawie anulowania opłat dla przystani jachtowych

Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY, we współpracy z grupą właścicieli portów mazurskich, przygotowała specjalne pismo do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym poinformowała o skutkach pandemii wirusa SARS–Cov–2 dla naszej branży, w szczególności dla firm czarterowych i przystani jachtowych, a także poprosiła o podjęcie odpowiednich działań mogących poprawić zaistniałą sytuację firm.

 

Ostatnie Rozporządzenia RP z 20 kwietnia i 2 maja b.r. umożliwiające poruszanie się po drogach wodnych a także dopuszczające częściowe funkcjonowanie przystani jachtowych i ograniczoną działalność firm czarterowych przyjęliśmy pozytywnie. Niestety, straty jakie firmy czarterowe i przystanie jachtowe zanotowały w miesiącu kwietniu i na początku maja, przy wciąż istniejących przepisach ograniczających możliwość żeglowania do załóg dwuosobowych (wyłączając członków rodzin) oraz dodatkowych kosztach związanych z dezynfekcją jachtów, doprowadziły do sytuacji, w której firmy te bardziej martwią się o płynność finansową niż o jakiekolwiek inwestycje (np. w powiększanie floty jachtów) czy promocję sportów wodnych wśród społeczeństwa. To bardzo groźna sytuacja, która będzie miała negatywne skutki dla całego środowiska wodniackiego w Polsce.

 

W związku z powyższym zwróciliśmy się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie obniżenia o 100% stawki za m2 gruntu wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (§ 2ust. 1 pkt 8 lit. a-d) wprowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w okresie nie krótszym niż do końca 2020 roku.

 

Jesteśmy przekonani, że ograniczenie tych kosztów nie tylko znacząco wpłynie na kondycję właścicieli portów czy firm czarterowych, ale także będzie miało pozytywny wpływ na producentów jachtów i inne podmioty związane z przemysłem jachtowym w Polsce, a przede wszystkim na propagowanie wodniactwa wśród Polaków, zwłaszcza kiedy zmienia się model spędzania wolnego czasu w społeczeństwie i bardzo pomocne byłoby uruchomienie programu pozwalającego przyswoić wiedzę i ułatwiającego korzystanie z licznych akwenów wodnych w Polsce przez osoby, które dotychczas nie miały wiele wspólnego z taką formą rekreacji.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter