Nowa baza danych i nowy system skarg – informacja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska wprowadziła nową bazę danych dot. współpracy gospodarczej pn. Access2Markets.

Zastępuje ona dotychczasowa bazę danych madb.europa.eu, która będzie działała jedynie do końca listopada br.

Nowa platforma jest dostępna we wszystkich językach UE (także polskim), oferuje pełne informacje nt. zasad importu i eksportu towarów i usług, a także inwestowania.

Omawia istotne informacje dla przedsiębiorcy wynikające z podpisanej przez UE umowy o wolnym handlu z innym krajem/grupą krajów.

Platforma jest dostosowana także do urządzeń mobilnych.

Ponadto Komisja Europejska uruchomiła nowy, scentralizowany na poziomie DG Trade, system skarg (Single Entry Point) służący do zgłaszania barier w handlu w dostępie do rynków krajów trzecich oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE (efektywniejsze egzekwowanie i implementacja FTAs) oraz w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP).

Składanie skarg odbywa się poprzez portal Access2Markets (zakładka kontakt):  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Procedura składania skarg jest dedykowana dla administracji państw członkowskich UE, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych/handlowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE.

Składanie skarg na poziomie UE będzie skutecznym narzędziem bezpośredniego informowania KE ws. utrudnień w handlu dla unijnych, w tym polskich eksporterów na rynki krajów trzecich i podejmowania szybkich działań zaradczych po stronie KE.

Linki dot. informacji KE ws. uruchomienia Single Entry Point:

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter