Nabór wniosków o dofinansowanie na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021: Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Maksymalne wsparcie jakie można uzyskać wynosi 2.000.000 euro (wsparcie do 80% wartości projektu)

Dofinansowanie można otrzymać na działania mogące obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

Wydatki objęte wsparciem:
– inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych)
– maszyny i urządzenia
– roboty budowlane
– wartości niematerialne i prawne
– dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska

– eksperymentalne prace rozwojowe
– usługi doradcze

Wnioski w ramach naboru składać będzie można w terminie od 01 lutego do 31 marca 2022 r.
Wsparcie mogą otrzymać mikro, małe lub średnie firmy, które zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Link do strony z ogłoszeniem naboru

 

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter