Możliwość dofinansowania w ramach programu Przemysł 4.0

Rusza program Przemysł 4.0 finansowany ze środków unijnych w ramach programu Inteligentny Rozwój.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc.

Wnioski można składać online od 28 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się online 11 maja 2021, godz. 10:00-13:10

Spotkanie jest skierowane do potencjalnych odbiorców pilotażu, tj. małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski oraz posiadają plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.

Podczas spotkania przedstawiciele PARP omówią zasady pilotażu Przemysł 4.0, sposób wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz warunki realizacji projektów, a także udzielą odpowiedzi na pytania uczestników. Ponadto, dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT przybliży m.in. definicję Przemysłu 4.0 oraz zakres „mapy drogowej”.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja kosztów), usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Więcej informacji na stronie projektu Przemysł 4.0.

 

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

 

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=1484

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter