Polski Związek Żeglarski

  Location
  Opis

  Polski Związek Żeglarski (PZŻ) jest polskim związkiem sportowym w żeglarstwie istniejącym od 1924 roku. Jego działalność obejmuje wszystkie formy żeglarstwa.

   

  Celami PZŻ są:

  • zrzeszanie klubów i stowarzyszeń żeglarskich,

  • wspieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach, w szczególności żeglarstwa olimpijskiego i młodzieżowego, między innymi poprzez tworzenie nowej i dbałość o istniejącą infrastrukturę żeglarską,

  • wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa żeglugi jachtowej,

  • wspieranie wszelkich form działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem,

  • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, związanego z uprawianiem żeglarstwa,

  • reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim organizacji i osób.

  Polski Związek Żeglarski organizuje zawody sportowe w zakresie żeglarstwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. PZŻ reprezentuje żeglarstwo polskie w organizacjach międzynarodowych i wybiera reprezentantów Polski na mistrzostwa Europy i świata, Igrzyska Olimpijskie oraz inne międzynarodowe wydarzenia sportowe. Ponadto PZŻ szkoli polskich żeglarzy, wydaje certyfikaty zezwalające na uprawianie żeglugi morskiej i śródlądowej, szkoli i egzaminuje instruktorów żeglarstwa, rejestruje jachty używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji oraz jachty morskie do 24 metrów długości, szkoli inspektorów technicznych, sędziów sportowych i wydaje stosowne licencje. PZŻ odpowiada także za wydawanie dokumentów bezpieczeństwa dla jachtów morskich od długości do 15 metrów długości. Misją Polskiego Związku Żeglarskiego jest popularyzacja i rozwijanie żeglarstwa na terenie Polski.

  Kontakt

  Polski Związek Żeglarski
  al. ks. J. Poniatowskiego 1,
  03-901 Warszawa


  +48 22 541 63 63


  pyabiuro@pya.org.pl
  www.pya.org.pl

  keyboard_arrow_up
  Facebook
  Twitter