LCA Project – Spotkanie EBI dla producentów jachtów i łodzi

European Boating Industry, organizacja której członkiem jest POLBOAT, zaprasza na spotkanie organizowane podczas Cannes Yachting Festival w dniu 13.09.2023 r. w godz.17.00-18.00 na stoisku FIN czyli francuskiej Izby przemysłu jachtowego (Palais de Festival, Stand 51). 

Spotkanie poświęcone będzie projektowi Life Cycle Assessment (LCA) i ma na celu jak najwcześniejsze zaznajomienie kluczowych producentów z tą tematyką i przedstawienie strategicznego podejścia EBI do LCA w branży jachtowej.

LCA – Life Cycle Assesment (Ocena Cyklu Życia) jest techniką, która służy do badania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie życia wyrobu począwszy od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych przez produkcję, użytkowanie, aż do ostatecznej likwidacji.

EBI spodziewa się zwiększonej presji regulacyjnej, oczekiwanej w kolejnym okresie legislacji UE na lata 2024 – 2029. Aktualnie uwaga skupiona jest wyłącznie na temat emisji CO2, co jest niewystarczające żeby naprawdę ocenić wpływ branży na środowisko. To może prowadzić do ustanowienia prawodawstwa, które jest niewłaściwe i potencjalnie szkodliwe dla europejskiego przemysłu jachtowego. Wiele wskaźników i różne dane, które brane są pod uwagę, nie są ani porównywalne, ani dostatecznie przejrzyste, co może prowadzić do zamieszania na rynku.

W branży jachtowej również podejmowane są indywidualne inicjatywy w zakresie LCA, ale zakres pozostaje ograniczony i wyniki nie są wystarczająco przydatne dla całego sektora. Celem EBI jest obecnie opracowanie ustrukturyzowanego podejścia, specyficznego dla sektora łodzi rekreacyjnych, opartego na ocenie cyklu życia jednostek pływających – od projektowania, poprzez produkcję, eksploatację, przetwarzanie aż do ich składowania. To narzędzie powinno mierzyć wpływ łodzi i ich komponentów na wszystkich etapach, aby określić najlepsze dźwignie optymalizacji i efektywność środowiskową. Właściwe stosowanie techniki LCA, może pozwolić odpowiednio wykorzystywać zasoby uwzględniając, w odróżnieniu od innych narzędzi, nie tylko ilość i jakość wytwarzanych odpadów, ale również wpływ na środowisko używanych materiałów i energii. Takie postępowanie ma pozwolić dokonać oceny korzyści wynikających z energo- lub materiałochłonności każdej fazy cyklu życia

Agenda spotkania:

  • Introductory remarks – Robert Marx (President, EBI)
  • Essentials of LCA & EBI strategy – Philip Easthill (Secretary-General, EBI)
  • Initial Life Cycle Assessment project with four main French boat builders – Olivier Bougan (Secretary-General, FIN)
  • Planned EBI LCA project – Philip Easthill (EBI)
  • Q&A and open discussion

Zapraszamy serdecznie Członków POLBOAT obecnych na Cannes Yachting Festival 2023

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter