Kongres ICOMIA/IFBSO w Splicie – Polacy we władzach międzynarodowych federacji

W dniach 4-7 czerwca 2019 w Splicie odbył się coroczny Kongres organizacji ICOMIA (Intrernational Council of Marine Industry Associations) oraz IFBSO (International Federation of Boat Show Organisers), zorganizowany przez Chorwackie Stowarzyszenie Przemysłu Jachtowego (CBIA).

Głównym tematem poruszanym na Kongresie była problematyka zmniejszenia wpływu przemysłu jachtowego na środowisko. okazją do uznania wielu pracowników przemysłu.

Konferencja stanowi kluczowe spotkanie przedstawicieli branży, umożliwiając im dzielenie się najlepszymi pomysłami i tworzenie grup docelowych, które pomogą stawić czoła niektórym z głównych wyzwań stojących dziś przed światowym przemysłem morskim.

Kongres był również okazją do zmian w szeregach organizacji. W IFBSO Jennifer Thompson (wiceprezes NMMA) zastąpiła Goetza-Ulfa Jungmichaela, byłego dyrektora targów BOOT Dusseldorf, który przez sześć lat zajmował stanowisko Prezesa IFBSO.

Z kolei ICOMIA pożegnała odchodzącego na emeryturę prezydenta NMMA Thoma Dammricha, oraz Jouko Huju, byłego dyrektora generalnego Finnboat. Obaj otrzymali honorowe członkostwo. Do komitetu wykonawczego ICOMIA w ich miejsce dołączył Sebastian Nietupski z POLBOAT.

Dodatkowo w Splicie obradował Zarząd EBI (European Boating Industry – organizacji zrzeszającej najważniejsze Izby przemysłu jachtowego z Europy), na którym ponownie na stanowisko Wiceprezydenta wybrano Wiceprezesa POLBOAT – Piotra Jasionowskiego (Prezydentem EBI został Jean-Pierre Goudant).

To wspaniała wiadomość, która oznacza, że Polska znowu będzie miała reprezentantów zarówno w europejskich jak i światowych władzach, a przez to wpływ na najważniejsze decyzje podejmowane w przemyśle jachtowym.

Przyszłoroczny Kongres ICOMIA/IFBSO odbędzie się w Chinach.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter