Komunikat MGMiŻŚ w sprawie opłat rocznych za dzierżawę gruntów pokrytych wodami

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało, że wprowadziło dla przedsiębiorców możliwość przesunięcia terminu płatności za dzierżawę gruntów pokrytych wodami oraz rozłożenie płatności na raty lub ich umorzenie.

Firmy mogą zgłaszać wnioski do odpowiednich regionalnych zarządów Wód Polskich o przesunięcie terminu płatności o 90 dni za dzierżawy gruntów pokrytych wodami, a po tym terminie będzie możliwość rozłożenia ich na raty lub umorzenie.

Więcej:

https://wody.gov.pl/aktualnosci/1018-wody-polskie-przygotowaly-wsparcie-dla-podmiotow-gospodarczych

 

Przypomnijmy, że w tej kwestii interweniowała w MGMiŻŚ nasza Izba, we współpracy z grupą właścicieli portów mazurskich. 

 

Dodatkowo MGMiŻŚ w ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadziło dla wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych do 30 września b.r. zwolnienie z należności za korzystanie ze śluz i odcinków śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa. 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter