ICOMIA Statistics Book 2020 – już dostępna

Międzynarodowa organizacja branżowa ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) opublikowała najnowszą edycję statystyk dotyczących przemysłu jachtowego.

ICOMIA Statistics Book, jako jedyny w swoim rodzaju produkt, zawiera bogactwo informacji w jednym przydatnym dokumencie. Statystyki ICOMIA są szeroko wykorzystywane w branży, zwłaszcza przez osoby zainteresowane inwestowaniem lub szukaniem pracy w określonych sektorach.

Rok 2020 był wyjątkowy z powodu epidemii Covid-19. Wpłynęło to na sektor łodzi, zapewniając gwałtowny wzrost popytu na łodzie rekreacyjne, co spowodowało znaczny wzrost sprzedaży na całym świecie. Jednak po pandemii wzrost sprzedaży przyniósł nowe wyzwania.

Kompleksowy przegląd rynku zawiera szczegółowe wywiady z kluczowymi specjalistami z branży z różnych regionów świata (Azja, Australia, Europa, Ameryka Północna i Ameryka Południowa). Przedstawia obecną sytuację w branży i odnosi się do wyzwań i obaw, takich jak wstrząsy popytowe i podażowe, problemy z łańcuchami dostaw, niedobory siły roboczej, zakłócenia w handlu i kłopoty z  przechowywaniem łodzi.

Po raz pierwszy analizę danych przeprowadzają Steven Miller i Edward Mahoney z Michigan State University. Obaj mają długą historię dostarczania informacji branżowych i określania korzyści ekonomicznych generowanych przez sektor marine.

 

ICOMIA Statistics Book 2020 zawiera:

  • Globalne dane i wpływ COVID-19 na branżę
  • Szczegółowe raporty krajowe dotyczące największych krajów rynkowych w branży
  • Podsumowanie kluczowych segmentów z 22 krajów
  • Dane dotyczące eksportu/importu łodzi z 41 krajów
  • Statystyki dotyczące silników z Komitetu Silników Morskich ICOMIA (IMEC)
  • Statystyki międzynarodowych targów z Międzynarodowej Federacji Organizatorów Targów (IFBSO)
  • Raport z The Superyacht Group
  • Artykuły branżowe wybrane przez IBI Magazine
  • Arkusze kalkulacyjne Excel zawierające surowe dane, aby pomóc osobom przeprowadzającym bardziej szczegółowe badania

 

ICOMIA Statistics Book 2020 jest dostępna na stronie internetowej ICOMIA w cenie 830 euro. Członkowie Izb przemysłu jachtowego należących do ICOMIA mogą skorzystać z 50% zniżki.

Aby uzyskać więcej informacji, należy kontaktować się z: louise@icomia.com

Aby zobaczyć przykładowe strony lub zamówić kopię elektroniczną, przejdź do Biblioteki ICOMIA

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter