ICOMIA Statistics Book 2019 – już dostępna!

Międzynarodowa organizacja ICOMIA, jak co roku, opublikowała najnowsze statystyki dotyczące branży łodzi rekreacyjnych.

ICOMIA Statistics Book to jedyny produkt tego rodzaju, zawierający bogactwo informacji branżowych w jednym miejscu.

Szacuje się, że ICOMIA reprezentuje ponad 80% światowego przemysłu jachtowego, dzię

 

ki czemu stowarzyszenie jest dobrze przygotowane do dostarczania kompilacji danych obejmujących zróżnicowane segmenty branży na świecie.

Ten rok był bezprecedensowy i chociaż książka zawiera dane z 2019 r., do przeglądu rynku włożono dodatkowo prace dotyczące wpływu COVID-19 na branżę w 15 krajach. To oczywiście migawka (stan na październik 2020 r.), ze zmianą nastrojów w branży i dostosowaniem się do popytu klientów, stanem blokad (i możliwości produkcji) w poszczególnych krajach, a także możliwości organizowania bardzo potrzebnych targów łodzi.

 

Licząca 338 stron ICOMIA Statistics Book zawiera:

 

  • Szczegółowe raporty krajowe na temat branży
  • Globalne podsumowania kluczowych segmentów produkcji z 25 krajów
  • Dane dotyczące eksportu / importu dotyczące międzynarodowego handlu łodziami z 43 krajów
  • Globalna migawka danych z 2020 r. i przegląd wpływu COVID-19 na branżę
  • Statystyki silników okrętowych z Marine Engine Committee ICOMIA (IMEC)
  • Statystyki Międzynarodowych Targów Łodzi (dzięki uprzejmości Międzynarodowej Federacji Organizatorów Targów IFBSO)
  • The Superyacht Shipyards Report (dzięki uprzejmości The Superyacht Group)
  • Artykuły branżowe wybrane przez IBI Magazine
  • Arkusze kalkulacyjne Excel zawierające surowe dane, aby pomóc osobom przeprowadzającym bardziej szczegółowe badania

 

Normalnie ICOMIA Statistics Book 2019 jest dostępna na stronie internetowej ICO

 

MIA za 830 euro, a członkowie izb gospodarczych należących do ICOMIA mogą liczyć na 50% zniżki.

Rok 2020 jest wyjątkowy, dlatego Zarząd POLBOAT zdecydował się na zakup praw do dystrybucji w naszym kraju i przekazał tę publikację zainteresowanym członkom Izby, bez ponoszenia przez nich jakichkolwiek kosztów.

 

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter