Branżowe Centrum Umiejętności – konkurs MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej.

 

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki poprzez wybudowanie oraz wyposażenie profesjonalnego i nowoczesnego centrum szkoleniowego dla branży jachtowej, w którym prowadzone będą kursy zawodowe (głównie dla osób dorosłych) przy jednoczesnym stworzeniu przestrzeni dla trwałej współpracy biznesu z edukacją, co ma pobudzić szkolnictwo zawodowe na poziomie szkoły średniej.

 

Branżowe Centrum Umiejętności dla przemysłu jachtowego może być zlokalizowane przy szkole branżowej prowadzącej naukę na kierunku „Monter jachtów”, a obowiązkowymi Partnerami w projekcie muszą być – podmiot branżowy o zasięgu ogólnopolskim oraz organ prowadzący szkołę bądź centrum kształcenia zawodowego.

 

W przedsięwzięciu przewiduje się możliwość pozyskania dodatkowych Partnerów – innych organizacji branżowych, uczelni wyższych, instytutów badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych.

 

Utworzenie BCU odbędzie się poprzez:

– działania inwestycyjne takie jak budowa nowej infrastruktury lub rozbudowa, przebudowa bądź adaptacja istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU

– zakup wyposażenia

– utworzenie struktury instytucjonalnej

– zatrudnienie pracowników

 

Wsparcie funkcjonowania BCU będzie w czterech obszarach:

– działalność edukacyjno-szkoleniowa

– działalność integrująco-wspierająca

– działalność innowacyjno-rozwojowa

– działalność doradczo-promocyjna

 

Szkolenia lub kursy realizowane w BCU muszą zakończyć się wydaniem przez BCU oraz współpracujący podmiot branżowy certyfikatu potwierdzającego nabycie określonych umiejętności, właściwych dla danej dziedziny, z informacją o zakresie i wymiarze odbytego szkolenia branżowego.

 

Wartość całego projektu (dla 120 dziedzin) wynosi 320 mln euro tj. 1,4 mld zł

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter