10 lat EUROPEAN BOATING INDUSTRY

13 listopada 2019 r. w Brukseli odbyła się uroczystość 10 – lecia Europejskiej Federacji Przemysłu Jachtowego (European Boating Industry). Na specjalnym spotkaniu zebrali się Zarząd i Członkowie EBI (m.in. POLBOAT), przedstawiciele pozostałych narodowych izb gospodarczych, innych branżowych organizacji na czele z ICOMIA a także członkowie Parlamentu Europejskiego oraz dziennikarze.

Na wstępie prezes European Boating Industry Jean-Pierre Goudant zauważył: „Nasza rocznica to świetny czas, aby spojrzeć wstecz na osiągnięcia EBI i świętować dziesięć lat pracy na rzecz przemysłu jachtowego. Jest to także okazja do podkreślenia znaczenia naszego sektora jako podmiotu gospodarczego dla UE. Nasi członkowie, w tym wiele MŚP, zapewniają dziesiątki tysięcy miejsc pracy i często stanowią trzon lokalnych społeczności i gospodarek. Jako EBI będziemy pracować nad wzmocnieniem ich i naszego sektora poprzez prawdziwie europejskie podejście w ścisłej współpracy z instytucjami UE i naszymi zainteresowanymi stronami”.

Następnie odbyła się debata w której udział wzięli: Sebastian Nietupski (POLBOAT), Mirna Cieniewicz (pierwsza sekretarz generalna EBI, obecnie dyrektor komunikacji w grupie Beneteau), Felix Leinemann (Komisja Europejska, DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa), dr Anne -Cécile Dragon (Biuro Polityki Europejskiej WWF) oraz Bogusław Liberadzki (w latach 1993–1997 minister transportu i gospodarki morskiej, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego). Najważniejsze tematy to deeskalacja wojny handlowej UE-USA szkodzącej sektorowi, wzmocnienie jednolitego rynku UE dla branży jachtowej, harmonizacja kwalifikacji w celu zaradzenia niedoborom umiejętności i siły roboczej oraz rozwój przemysłu w sposób przyjazny dla środowiska.

Po wydarzeniu sekretarz generalny EBI Philip Easthill skomentował: „Jesteśmy zobowiązani do zacieśnienia współpracy z instytucjami UE, naszymi członkami i zainteresowanymi stronami, aby przyczynić się do wspólnych wyzwań na poziomie europejskim. Z niecierpliwością oczekujemy na kontynuację dyskusji na temat gospodarki, handlu, środowiska i jednolitego rynku w drugiej dekadzie. Właściwe zrównoważenie gospodarcze i środowiskowe jest kluczowe dla naszego sektora, aby mógł dalej się rozwijać i zapewniać nowe miejsca pracy”.

European Boating Industry reprezentuje przemysł rekreacyjny w Europie. Obejmuje wszystkie powiązane sektory, takie jak szkutnictwo, produkcja sprzętu, przystanie i usługodawcy. Przemysł ma znaczący wkład w europejską gospodarkę, reprezentując 32 000 firm, które bezpośrednio zatrudniają ponad 280 000 osób. Zdecydowana większość sektora składa się z małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ma kluczowe znaczenie dla turystyki i ma perspektywę handlu światowego. EBI ma ugruntowaną pozycję na szczeblu UE, która broni i promuje interesy swoich członków w kluczowych kwestiach, od prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku przez turystykę i politykę handlową.

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter