Zebranie Zarządu POLBOAT

W dniu 20 września br. w Ełku odbyło się stacjonarne zebranie Zarządu POLBOAT.

Udział wzięli wszyscy Członkowie Zarządu Izby Polskie Jachty: Michał Bąk, Łukasz Szyca, Sebastian Majewski, Paweł Błaszak, Tomasz Gonciarz, Adriana Kasprzak i Maciej Zalewski. 

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie sale warsztatowe mają klasy szkoły branżowej I stopnia „Monter jachtów i łodzi” oraz szkoły branżowej II stopnia „Technik przemysłu jachtowego” czyli Saxdor Academy. 

Głównym tematem posiedzenia Zarządu było Branżowe Centrum Umiejętności czyli profesjonalne centrum szkoleniowe, adresowane przede wszystkim do osób dorosłych, zarówno tych, którzy chcą się przebranżowić i rozpocząć pracę w przemyśle jachtowym, jak i obecnych pracowników stoczni, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Kursy i szkolenia kończyć będą się egzaminem i certyfikatem Polboat. BCU ma powstać w Ełku, zlokalizowane będzie przy CKZ.

Kolejnymi ważnymi kwestiami, które Zarząd omówił były:

– rozwój szkolnictwa zawodowego na poziomie szkół średnich (powstawanie klas w kolejnych miastach, co wspomagane będzie także przez BCU) 

– kontynuacja współpracy z Politechniką Gdańską w zakresie Yacht Day i organizacji praktyk studentów w stoczniach (a także rozszerzenie współpracy o wspólne działania badawcze)

– współpraca w ramach organizacji międzynarodowych ICOMIA European Boating Industry (ze szczególnym uwzględnieniem projektu Life Cycle Assessment)

– organizacja w Polsce halowych targów jachtowych

Ponadto podsumowano tegoroczną edycję Polboat Yachting Festival, potwierdzono kontynuację akcji Zostań Wodniakiem w 2024 roku i wyznaczono kierunki prac nad nowym portalem informacyjnym dla branży, nowym layoutem katalogu „Boating Industry in Poland”, a także nową formułą Walnego Zgromadzenia POLBOAT. 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter