Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia POLBOAT

Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty zawiadamia, iż w dniu 16 czerwca 2023 roku o godzinie 10.00 w Mikołajkach (Hotel Mikołajki ***** Conference & SPA położony przy Alei Spacerowej 11, 11-730 Mikołajki) odbędzie się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Izby.

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawdzenie kworum wymaganego do odbycia Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja sprawozdania finansowego Izby za 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022 r.
 8. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2022 r.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2022 r.
 10. Prezentacja sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Izby absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej Izby absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyborów do organów Izby.
 14. Wybory do organów Izby wraz z podjęciem uchwał o powołaniach.
 15. Wolne wnioski.
 16.  Zamknięcie obrad.

 

Tradycyjnie, dzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. 15 czerwca br. o godz. 18.00, Zarząd Izby zaprasza wszystkich członków na rejs Statkiem Chopin oraz poczęstunek podczas podróży.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter