Zaproszenie na warsztaty IS EKONOMIA WODY Warmińsko-Mazurskie 2022-2023

Zapraszamy  do wzięcia udziału w kolejnym,  bezpłatnym warsztacie branżowym, który odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 10 w Elbląskim Parku Technologicznym w Elblągu.

 

Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Ekonomia Wody”, która ma na celu wsparcie rozwoju inteligentnej specjalizacji EKONOMIA WODY województwa warmińsko-mazurskiego wśród jej interesariuszy, a więc przedsiębiorców, instytucji badawczo-naukowych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego.

Inicjatywa została zlecona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Będzie realizowana w okresie od sierpnia 2022 r. do października 2023 r. Sfinansowano ją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Program wydarzenia:

10:00-10:05 Otwarcie warsztatów

Przedstawiciel Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:05-10:10 Przywitanie uczestników

Prezydent Elbląga Witold Marek Wróblewski

10:10-10:40 Prezentacja celu i zakresu warsztatów oraz sprawozdanie z dotychczasowych działań w ramach WaMa Smart Lab

Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan

10:40-11:00 Współpraca jako wartość i czynnik sukcesu przedsiębiorstw. Sieci współpracy – dobre praktyki

Marcin Żuchowski – Stowarzyszenie gmin RP Euroregion Bałtyk

11:00-11:50 Analiza SWOT Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody”

Analiza silnych i słabych stron, szans i zagrożeń

11:50-12:05 Przerwa kawowa

12:05-12:55 Analiza SWOT Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody”

12:55-13:40 Polski przemysł jachtowy

Michał Bąk – Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty

13:40-13:55 Przerwa kawowa

13:55-14:25 Instytucje Otoczenia Biznesu w regionie i ich oferty

Elbląski Park Technologiczny Stowarzyszenie oraz Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka

14:25-14:55 Źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody” – projekty krajowe i międzynarodowe

Dariusz Gawlik, Marcin Żuchowski

14:55-15:00 Podsumowanie

 

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter