Walne Zgromadzenie POLBOAT

W dniu 26.05 br. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Izby POLSKIE JACHTY.

Zarząd Izby podjął decyzję o organizacji tegorocznego Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej ZOOM.

Z powodu braku kworum wymaganego przez Statut w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne Zarządu Izby za rok 2020, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Ponadto zaprezentowano najważniejsze tegoroczne projekty m.in.: program popularyzacji wodniactwa dla początkujących – Zostań Wodniakiem oraz POLBOAT YACHTING FESTIVAL, którego druga edycja odbędzie się w dniach 15-18 lipca w Marina Yacht Park w Gdyni

Zgodnie z porządkiem obrad, w dalszej części spotkania odbyło się głosowanie nad zmianą stawek składek członkowskich. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednogłośnie przyjęli Uchwałę zatwierdzającą zmianę stawek składek, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Zarząd. Nowe składki wejdą w życie z początkiem 2022 roku.

Na zakończenie spotkania, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie Izby nadało Panu Philipowi Scottowi tytuł członka honorowego POLBOAT w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLSKIE JACHTY.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter