Uwagi do Rozporządzenie dotyczącego II etapu znoszenia ograniczeń

Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLSKIE JACHTY zgłosiła uwagi do treści projektu nowego Rozporządzenia RM dotyczącego II etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią wirusa SARS-Cov-2.

Kwestią budzącą największe wątpliwości jest zapis o ograniczeniu użytkowników jednostek pływających do „2 osób” (§ 10 ust. 1 pkt 2 tiret 4 projektu). Z jednej strony odbieramy ten zapis pozytywnie, bo oznacza to, że będzie można używać sprzętu wodnego już nie tylko z osobami najbliższymi. Nie jest natomiast jasne, czy będzie można korzystać z jachtingu z osobami najbliższymi i dodatkowo osobą trzecią (która np. posiada uprawnienia do nawigacji, przez co jej obecność jej uzasadniona). Może mieć to znaczenie w sytuacji gdy np. rodzina w poszukiwaniu bezpiecznej formy rekreacji, a do takich WHO zalicza uprawianie jachtingu, będzie zainteresowana wypożyczeniem jachtu żaglowego ze sternikiem, ponieważ żadne z dorosłych nie posiada odpowiednich uprawnień.

Zwróciliśmy również uwagę, że to ograniczenie liczby użytkowników jednostek pływających jest bez względu na rozmiar tych jednostek, co w naszym odczuciu nie jest właściwe. Izba zaapelowała o rozważenie tej kwestii i wprowadzenie stosownych poprawek umożliwiających przebywanie większej ilości osób na jachtach długości ponad 6 metrów.

Dodatkowo poprosiliśmy o doprecyzowanie znaczenia zapisu „z wyłączeniem obsługi infrastruktury” w tym samym punkcie projektu. Czy należy interpretować zapis tak, że będzie można korzystać z tego sprzętu w 2 osoby oraz z obsługą infrastruktury? Nie do końca można zrozumieć intencje autorów tego zapisu.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter