Relacja z YACHT DAY VIII

W dniu 4 grudnia b.r. w Audytorium im. prof. H. Sipowicza na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG odbyła się siódma edycja imprezy Yacht Day.

Na początek zgromadzonych przywitał Dziekan WOiO PG dr hab. inż. Janusz Kozak. Po nim dr. inż. Jan Młynarczyk przedstawił prezentację pt.: „Wpływ Wydziału Budowy Okrętów PG na rozwój żeglarstwa i przemysłu jachtowego w Polsce”, po którym nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy autorstwa dr. inż. Jana Młynarczyka zatytułowanej „Małe Statki – Jachty”, obejmującej 25 plansz prezentujących bazę naukowo-badawczą (programy badawcze, laboratoria, oprogramowanie komputerowe, prezentację sylwetek nauczycieli akademickich i ich osiągnięć).

Następnie Leopold Naskręt z Pomorskiego Związku Żeglarskiego wygłosił prelekcję na temat rozwoju floty jachtów rejestrowanych w Polsce, a Michał Bąk – Sekretarz generalny POLBOAT i mgr. inż. Jacek Frost z Katedry Automatyki i Energetyki WOiO PG zwrócili się do licznie zgromadzonych studentów w kwestii programu praktyk w firmach będących członkami POLBOAT.

W tym roku zamiast tradycyjnych prezentacji stoczni i firm zrzeszonych w POLBOAT, Wydarzenie miało charakter spotkania z wybitnymi żeglarzami – Szymonem Kuczyńskim oraz Andrzejem Kopytko. Dodatkowo wziął w nim udział Marek Waszczuk, przedstawiciel Sztorm Grupy, która koordynowała projekt Solo Non-Stop Rafała Moszczyńskiego. Spotkanie poprowadził redaktor naczelny miesięcznika „Żagle” – Waldemar Heflich. Rozmowa dotyczyła głównie technicznych aspektów przygotowania jachtu do samotnej żeglugi dookoła świata.

Coroczne spotkania Yacht Day organizowane są w ramach realizacji porozumienia o współpracy z 2013 roku między Politechnika Gdańską a Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY, dotyczącego odbywania staży, praktyk, badań rozwojowych, zastosowania nowych technologii oraz komercjalizacji wiedzy.

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter