Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

W związku z wyjątkową sytuacją na Ukrainie kancelarie prawne będące Członkami wspierającymi POLBOAT – Zbroja Adwokaci oraz WP Law kancelaria prawna Woźniccy & Partners oferują pomoc prawną dla członków Izby aktualnie zatrudniających pracowników z Ukrainy lub planujących nawiązanie z nimi współpracy.

 

Kancelaria Zbroja Adwokaci ze Szczecina w najbliższych dwóch miesiącach oferuje członkom Izby nieodpłatne porady prawne, dotyczące kwestii związanych z zatrudnieniem, legalizacją pobytu w Polsce, kartą Polaka, statusem uchodźcy czy innymi sprawami dotyczącymi obywateli Ukrainy.

Kancelaria korzysta również z pomocy tłumaczy języka ukraińskiego.

 

Z kolei kancelaria WP Law deklaruje pomoc w zakresie:

– legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce;

– udzielania porad prawnych w sprawach administracyjnych oraz cywilnych;

– nostryfikacji dyplomów;

– kwestii dot. uzyskania ochrony międzynarodowej w Polsce.

Ponadto świadczenie usług obejmuje także takie kwestie jak:

– doradztwo w zakresie realizacji kontraktów i umów w czasie konfliktu zbrojnego;

– prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

 

Członkowie POLBOAT zainteresowani skorzystaniem z pomocy prawnej powinni kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonymi do tego celu pracownikami kancelarii lub zgłaszać potrzeby do Sekretarza Generalnego POLBOAT.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter