Nowe zasady rejestracji jachtów od 1.08.2020 r.

Nowe regulacje prawne dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. miały wejść w życie z nowym rokiem. Termin nowelizacji uległ jednak przesunięciu na 1 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z „Ustawą z dnia 12 kwietnia 2020 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” obowiązkowi rejestracji podlegają jachty (zarówno morskie, jak i śródlądowe) o długości większej niż 7,5 m lub jachty z napędem mechanicznym o mocy większej niż 15 kW, które nie przekraczają 24 m (lub jednostka używana do żeglugi poza terytorium RP).

W celu rejestracji jednostki pływającej konieczne będzie złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego, którym będzie starosta albo właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Wniosek będzie można złożyć w tradycyjnej papierowej formie oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem profilu e-PUAP.

Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

Od 1 sierpnia 2020 r. wprowadzona będzie nowa taryfa opłat za czynności przed organami rejestracyjnymi jachtów. Według ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m i aktów wykonawczych przewidywana opłata za:

1) rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;

2) zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;

3) wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego wyniesie 80 zł (80 zł ≈ 18 euro)

4) wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów wyniesie natomiast 15 zł (15 zł ≈ 3.36 euro)

 

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez określony czas:

– wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.08.2021 r.

– wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2022 r.

– wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2023 r.

Po upływie tych terminów właściciel każdej jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, ma obowiązek zarejestrować ją ponownie według nowych zasad.

 

Więcej na ten temat w tekście autorstwa mec. Patryka Zbroi i mec. Tomasza Wiśniewskiego:

https://www.gospodarkamorska.pl/uwaga-od-1082020-r-nowe-zasady-rejestracji-jachtow-51103

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter