Możliwość dofinansowania w ramach programu „Internacjonalizacja MŚP”

Polska Agencja Rozwodu Przedsiębiorstw do 22 grudnia 2021 roku przyjmuje wnioski w ramach programu „Internacjonalizacja MŚP”.

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej, czyli na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można uzyskać na:

– usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego

– usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

– udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

– nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub

2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)

Intensywność dofinansowania projektu wynosi 50%-85% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji TUTAJ

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter