Pantaenius Ubezpieczenia Jachtów

  Location
  Opis

  Pantaenius oferuje ubezpieczenia dla właścicieli łodzi żaglowych i motorowych oraz dla osób pływających na wynajmowanych jednostkach na całym świecie. Zaufanie ponad 100 tysięcy klientów uczyniło Pantaenius marką numer jeden w Europie.
  Pantaenius rozpatruje rocznie ponad 5,5 tysięcy szkód, a dział likwidacji szkód znany jest z szybkiej i kompetentnej obsługi. Cokolwiek zdarzy się Twojemu jachtowi i gdziekolwiek jesteś na świecie, Pantaenius zna miejsca i ludzi, którzy mogą pomóc.

  Oferujemy polisy mające na celu zabezpieczenie Cię przed typowymi zagrożeniami w żeglarstwie:
  Ubezpieczenie Pantaenius Jacht Casco  - obejmuje częściowe lub całkowite uszkodzenie jednostki, jej elementów i wyposażenia.

  Ubezpieczenie Pantaenius Całkowitej Utraty Jachtu  - obejmuje całkowitą utratę jachtu w wyniku wypadku, pożaru, uderzenia pioruna, siły wyższej lub kradzieży.

  Ubezpieczenie Pantaenius w Zakresie Odpowiedzialności Cywilnej - zapewnia pokrycie szkód, które zostały spowodowane przez właściciela, gości lub załogę w stosunku do osób trzecich w związku z użytkowaniem jednostki pływającej, w tym podczas kolizji oraz  prawiania sportów wodnych poza pokładem jednostki lub nurkowania.

  Ubezpieczenie Pantaenius Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - zabezpiecza właściciela,niezawodowego skippera i niezawodową załogę oraz gości na pokładzie w razie wypadku skutkującego trwałym kalectwem lub śmiercią.

  Ubezpieczenie Pantaenius OC Skippera - chroni osobę ubezpieczoną przez cały rok przed
  szkodami poniesionymi w trakcie korzystania z obcych jachtów. Wchodzi w życie w  momencie, gdy ubezpieczenie jachtu nie pokrywa danej sytuacji.

  Pakiety Czarterowe - szeroka ochrona ubezpieczeniowa na wakacje na jachcie czarterowym dla skippera i do 9 członków załogi.

  Ubezpieczenie Kaucja Plus - obejmuje częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej
  zgodnie z umową czarterową w wyniku szkody powstałej podczas podróży czarterowej.

  Pantaenius – teraz może przyjść cokolwiek!

  Kontakt

  Pantaenius Ubezpieczenia Jachtów

  ul.Gradowa 11
  80-802 Gdańsk


  +48 58 350 61 31


  info@pantaenius.pl

  www.pantaenius.pl

  www.facebook.com/Pantaenius/

  keyboard_arrow_up
  Facebook
  Twitter