ICOMIA Climate Change Working Group

Międzynarodowa organizacja ICOMIA, której członkiem jest POLBOAT, w obliczu zagrożeń i wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, zamierza aktywnie dążyć do zrównoważonego rozwoju przemysłu jachtowego na świecie poprzez wspieranie jego członków w sprostaniu temu wyzwaniu.

ICOMIA przyznaje, że klimat się zmienia, a dowody są jednoznaczne. Nieodwracalne zmiany wzorców pogodowych stanowią zagrożenie dla lokalnej, krajowej i globalnej gospodarki. Zagrożenia nie można zignorować, a pozytywna, proaktywna reakcja może zmniejszyć ryzyko oraz przynieść korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

ICOMIA zobowiązuje się do podjęcia pragmatycznych działań w odpowiedzi na zagrożenia stwarzane przez zmiany klimatyczne. ICOMIA będzie m.in. opracowywać strategie adaptacyjne, oceny ryzyka i plany awaryjne, współpracować z dostawcami energii i wody, przewoźnikami i innymi osobami zaangażowanymi w łańcuchy dostaw, aby zrozumieć współzależności i zmniejszyć narażenie na związane z nimi ryzyko, edukować branżę i wspierać działania w zakresie zmian klimatu, a także zachęcać swoich członków do opracowań strategii dekarbonizacji sektora jachtingu rekreacyjnego.

ICOMIA będzie wspierać stowarzyszenia przemysłu jachtowego poprzez dzielenie się wiedzą, aby pomóc im w radzeniu sobie ze zmianami klimatycznymi lokalnie poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem. Ponadto ICOMIA włączy się do globalnej dyskusji, aby zapewnić, że interesy przemysłu morskiego są właściwe uznane.

W tym celu ICOMIA utworzyła Climate Change Working Group. Ponadto ICOMIA opublikowała specjalny dokument dotyczący polityki w zakresie zmian klimatu.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter