Konferencja inaugurująca Branżowy Program Promocji w poddziałaniu 3.3.2 PO IR na lata 2018 - 2019

W dniu 6 grudnia 2017 r. w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand" poddziałanie 3.3.2 PO IR.

 

Gości powitali: Tomasz Pisula - Prezes Zarządu PAIH oraz Tadeusz Kościński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Następnie Robert Zawadzki - Zastępca Dyrektora w Departamencie Promocji Gospodarczej PAIH poinformował, że na mocy umowy z dnia 28 września Ministerstwo Rozwoju przekazało Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odpowiedzialność za realizację Branżowych Programów Promocji (dla 9 z 12 branż).

Działania mają w założeniu przynieść kompleksowe wsparcie branż perspektywicznych w tym branży przemysłu jachtowego czyli produktów wysoko cenionych na najbardziej wymagających rynkach. W skrócie mówiąc chodzi o program organizacji stoisk narodowych na targach w Dusseldorfie, Miami, Oslo, Sydney, Dubaju oraz Amsterdamie. Stoiska mają mieć atrakcyjną formę i pełnić następujące funkcje: strefa spotkań B2B, briefingi prasowe, emisja filmów promocyjnych dostarczonych przez przedsiębiorców, dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotek, folderów) przekazanych przez firmy z branży. Projekt nie przewiduje obecności przedsiębiorców na tych stoiskach (tylko materiały promocyjne), nie będzie też możliwe preferowanie żadnego konkretnego brandu, ma być tylko ogólna promocja całej branży, w szczególności MŚP. Do tego przewidziane są działania promocyjne ogólnie promujące branżę takie jak produkcja filmu w technologii VR, organizacja misji przyjazdowych dla dziennikarzy i potencjalnych kontrahentów, stworzenie portalu będącego bazą danych całej branży a także działania medialne i oprawa PR.

W zasadzie wszystkie te założenia są dobrze znane. Ministerstwo Rozwoju, które przygotowywało Branżowy Program Promocji dla branży jachty i łodzie, mocno współpracowało w tym zakresie z naszą Izbą i miało wyłonić realizatora już w drugiej połowie 2016 r. Niestety podczas konferencji nie poznaliśmy żadnych nowych konkretów, tylko tyle, że to teraz PAIH a nie Ministerstwo Rozwoju będzie organizować przetarg na realizatora tego projektu. Kiedy to nastąpi i jakie będą realne korzyści dla branży nie wiadomo. Znany jest tylko termin zakończenia całego programu - koniec 2019 roku. Co prawda obecna na konferencji Ewa Chojecka kierująca pracą departamentu Polityki Eksportowej w Ministerstwie Rozwoju przyznała, że przewidziana jest kontynuacja działań w latach 2020-2023, ale na razie nie wiadomo dla jakich branż, będzie to wynikało z analizy efektów wdrażania aktualnych programów promocji wszystkich 12 branż.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie Niny Dobrzyńskiej - Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotyczyło ono poddziałania 3.3.3 czyli indywidualnego dofinansowania dla przedsiębiorców wyłonionych w drodze konkursu (Go to Brand) na działania promocyjne w tym udział w targach zagranicznych. Oprócz ogólnych założeń tego projektu, dowiedzieliśmy się, że PARP będzie organizował kolejny nabór wniosków, w tym również dla branży przemysłu jachtowego. Ogłoszenie naboru ma nastąpić 1 marca 2018. Sam nabór przewidziany jest na okres od 4 kwietnia do 8 maja 2018 roku.

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter