Relacja z konferencji „Ulga na działalność badawczo-rozwojową – od 1.01.2018 na atrakcyjniejszych zasadach”.

W dniu 30.10.2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt.: „Ulga na działalność badawczo-rozwojową – od 1.01.2018 na atrakcyjniejszych zasadach”. W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, które ma wprowadzić procedowana właśnie w Sejmie tzw. Druga ustawa o innowacyjności.

 

Eksperci z Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów oraz Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju wyjaśniali niuanse i zawiłości istotne dla przedsiębiorców.

Najważniejsze zmiany dotyczą następujących kwestii:

  1. Wysokość ulgi – dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości ulga podatkowa wyniesie 100% kosztów kwalifikowanych a dla Centrów Badawczo-Rozwojowych wzrośnie do 150% i zastąpi fundusz innowacyjności.
  2. Poszerzony katalog kosztów kwalifikowanych – obejmować będzie sprzęt i przybory laboratoryjne, które nie są środkami trwałymi, nabycie usługi wykorzystania aparatury B=R na potrzeby działalności B+R, koszty pracy inne niż umowa o pracę a także możliwość odliczania przez wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem ochrony patentowej.
  3. Ulga dla przedsiębiorców z SSE – przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, będą mogli korzystać z ulgi B+R, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są uwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia strefowego.

 

Następnie Dyrektor Małgorzata Szczepańska z Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju MR zaprezentowała założenia Działania 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, które dotyczy możliwości pozyskania środków na stworzenie lub rozwinięcie działalności B+R przedsiębiorstw. Konkurs jest przewidziany w terminie 20.11.2017 – 19.01.2018. Środki z niego będą mogły być przeznaczone m.in. na zakup nieruchomości, zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej szczegółów oraz prezentacje pokazywane podczas konferencji już niebawem dostępne będą na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

 

 

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter