Relacja z konferencji Ministerstwa Edukacji Narodowej 12.07.2017 r.

W dniu 12.07.2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało konferencję pt. „Pracodawca. Kluczowy partner zmian w kształceniu zawodowym” inaugurującą zmiany w szkolnictwie zawodowym. Spotkanie odbyło się w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rozwoju przy placu Trzech Krzyży 3/5.

 

W trakcie konferencji dużo było mowy o szkołach branżowych, które mają zastąpić źle kojarzące się młodym ludziom i ich rodzicom Zasadnicze Szkoły Zawodowe. Absolwent „Branżówki” ma być postrzegany jako ktoś kto ma konkretny zawód. Zarówno Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej jak i Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej podkreślały kluczową rolę przedsiębiorców w procesie tworzenia podstaw programowych, rozwiązań w zakresie kształcenia praktycznego, egzaminowaniu uczniów, jak również szkoleniu kadry pedagogicznej oraz osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego już na szczeblu szkoły podstawowej.

Jak wielokrotnie podkreślano program zmian w szkolnictwie ma szanse w niedalekiej przyszłości mieć realny wpływ na problem ogólnego braku wykwalifikowanych kadr, jednak nie uda się to bez partnerstwa przedsiębiorców. Dodatkowo wszystkie zmiany mają służyć rozwojowi gospodarczemu i nie mogą być wprowadzane bez akceptacji i współpracy firm reprezentujących poszczególne gałęzie przemysłu.

Na koniec konferencji ogłoszony został konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej „Organizacja praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy” dzięki któremu jest możliwość opracowania rozwiązań kształcenia praktycznego oraz uzyskania funduszy na pokrycie kosztów w tym zakresie. Niestety branża jachtów nie znalazła się wśród wytypowanych przez Ministerstwo obszarów branżowych. 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter