Polboat na arenie międzynarodowej.

14 czerwca w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie European Boating Industry (EBI), którego członkiem jest Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLSKIE JACHTY. Podczas spotkania wybrany został nowy Zarząd, który pełnić będzie funkcje przez najbliższe dwa lata.

 

Robert Marx (BVWW - Niemcy), Jean-Pierre Goudant (FIN - Francja), Piotr Jasionowski (POLBOAT - Polska) i Piero Formenti (UCINA - Włochy) zostali ponownie wybrani na członków Zarządu. Carlos Sanlorenzo (ANEN - Hiszpania) zastąpił Oldę Strakę (APL - Czechy).

Rada jednomyślnie mianowała Piero Formenti na stanowisko Prezesa EBI na drugą kadencję, uznając jego wysiłki na rzecz wzmocnienia stowarzyszenia, a Jean-Pierre Goudant i Piotr Jasionowski zostali ponownie mianowani na Wiceprezesów. Panie Piotrze - gratulujemy !

Wcześniej, w terminie 24-27 maja, w Gold Coast w Australii odbył się Kongres organizacji ICOMIA (The International Council of Marine Industry Associations) oraz IFBSO (The International Federation of Boat Show Organisers). Z ramienia Polboat w Kongresie czynnie uczestniczyli Prezes Izby Sebastian Nietupski oraz członkowie Zarządu - Jacek Oryl i Philip Scott. Kongres składał się z szeregu spotkań tematycznych, część z nich odbywała się niezależnie dla ICOMIA i IFBSO, część stanowiła sesje wspólne. Wydarzenie to odbywa się co roku w innym kraju na świecie. Dwa lata temu zaszczytna rola gospodarza przypadła Polsce. 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter