Walne Zgromadzenie Członków Izby - 09.06.2017 r.

W dniu 09 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00 w Mikołajkach, w Hotelu Mikołajki Conference & SPA położonym przy Alei Spacerowej 11, odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty.

 

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Sebastian Nietupski. Po powitaniu zgromadzonych członków i wyborze Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia przystąpiono do obrad według następującego porządku:

• Sprawdzenie kworum wymaganego do odbycia Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

• Prezentacja sprawozdania finansowego Izby za 2016 r.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za 2016 r.

• Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Izby za 2016 r.

• Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2016 r.

• Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2016 r.

• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Izby absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 r.

• Prezentacja sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 r.

• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej Izby absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 r.

• Wolne wnioski i dyskusja.

 

W trakcie prezentacji z działalności Izby jednym z ważniejszych tematów była kwestia współpracy z Ministerstwem Rozwoju i szczegóły Branżowego Programu Promocji dla branży jachtowej na lata 2017-2019.

Ponadto omówiono m.in. organizację Polskiego Pawilonu na targach METS w roku 2016 i 2017, stoiska informacyjnego podczas targów BOOT Dusseldorf w styczniu 2017 r., kwestie współpracy z Politechniką Gdańską, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji, a także międzynarodowymi organizacjami ICOMIA oraz EBI, do których należy Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia Prezes Izby Sebastian Nietupski uroczyście powitał w gronie Członków nowe firmy – CE Design, Demex, Garmin Polska, Forsatio Yachts i Marine Works, których przedstawiciele odebrali okolicznościowe Certyfikaty przynależności do naszego stowarzyszenia.

W Walnym zgromadzeniu uczestniczył nowy Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego – Pan Tomasz Chamera, który przedstawił możliwe płaszczyzny współpracy PZŻ z naszą Izbą.

 

Dzień wcześniej dla wszystkich obecnych osób został tradycyjnie zorganizowany rejs statkiem Chopin.

 
 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter