Walne Zgromadzenie Członków Izby – 23.06.2016 r.

W dniu 23 czerwca 2016 roku o godzinie 11.00 w Mikołajkach, w Hotelu Gołębiewski położonym przy ulicy Mrągowskiej 34, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Sebastian Nietupski. Po powitaniu zgromadzonych członków i wyborze Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia przystąpiono do obrad według następującego porządku:

 

• Sprawdzenie kworum wymaganego do odbycia Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

• Prezentacja sprawozdania finansowego Izby za 2015 r.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za 2015 r.

• Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Izby za 2015 r.

• Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2015 r.

• Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2015 r.

• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Izby absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.

• Prezentacja sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 r.

• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej Izby absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.

• Wolne wnioski i dyskusja.

W trakcie prezentacji z działalności Izby jednym z ważniejszych tematów była kwestia współpracy z Ministerstwem Rozwoju i szczegóły Branżowego Programu Promocji dla branży jachtowej na lata 2016-2019.

Ponadto omówiono m.in. kwestie współpracy z Politechniką Gdańską, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji, a także międzynarodowymi organizacjami ICOMIA oraz EBI, do których należy Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia Prezes Izby Sebastian Nietupski uroczyście powitał w gronie Członków nowe firmy – XDisc, Vetus Polska i Reingard Design, których przedstawiciele odebrali okolicznościowe Certyfikaty przynależności do naszego stowarzyszenia.

Warto również zaznaczyć, że dzień wcześniej dla wszystkich obecnych osób został zorganizowany rejs statkiem Chopin po jeziorze Śniardwy. Dopisała pogoda, były szanty oraz kolacja z okazji 10-lecia Izby.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za miłą atmosferę i owocne obrady.

 

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter