Konferencja Ministerstwa Rozwoju - relacja

W dniu 11 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja prasowa organizowana przez Ministerstwo Rozwoju pod tytułem "Innowacyjne materiały konstrukcyjne dla przemysłów pojazdów samochodowych, szynowych i jednostek pływających".

 

Konferencję otworzył Pan Jerzy Majchrzak - Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu.

Następnie Pan Piotr Pryciński Z-ca Dyrektora Działu Zarządzania Projektami NCBiR przedstawił możliwości ubiegania się o dotacje w ramach: Działania 1.2. obejmującego sektorowe programy B+R służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki oraz Poddziałania 4.1.4. ukierunkowanego na wspieranie projektów polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe (z udziałem przedsiębiorstw).

W dalszej części konferencji odbyło się kilkanaście prezentacji instytucji naukowych oraz centrów badawczo-rozwojowych wybranych przedsiębiorstw, w trakcie których wskazywano na innowacyjne technologie lub materiały użyte w produkcji.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych: Pan Wojciech Kot - właściciel Delphia Yachts Kot, Pani Joanna Rafalska - właściciel Otago Yacht Agency oraz Michał Bąk - Sekretarz Generalny POLBOAT.


 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter