AKCELERATOR BRANŻOWY dla sektora jachtów i łodzi

Akcelerator Branżowy dla sektora jachtów i łodzi

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, we współpracy z Grupą PFR, zaprasza do udziału w projekcie Akcelerator Branżowy dla sektora jachtów i łodzi, którego pierwsza część zaplanowana została na 22-23 października 2019 roku w Warszawie.

Celem projektu jest dynamizacja ekspansji zagranicznej firm, a także wzbogacenie ich wiedzy o funduszach inwestycyjnych dostępnych w ramach Grupy PFR i wykorzystania tych środków w ekspansji inwestycyjnej (zarówno greenfield, jak i zakupu udziałów zagranicznej firmy produkcyjnej bądź handlowej).
   
Akcelerator Branżowy skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które:

  • prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • mogą być spółkami notowanymi na giełdzie;
  • posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego;
  • koncentrują się głównie na działalności w branży jachtów i łodzi;
  • eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję na rynki zagraniczne.


Do udziału zapraszamy firm spełniające powyżej wspomniane warunki i zajmujące się produkcją nie tylko samych łodzi i jachtów (CN 8903), ale także silników i turbin do jednostek pływających (z grup CN 8406 i 8407) oraz żagli do jachtów i desek surfingowych (CN 63063000).

Akcelerator Branżowy będzie składał się z trzech części „Stref”:

  • Strefa Rozwiązań – dwudniowe spotkanie warsztatowe, którego celem będzie przekazanie przedsiębiorcom wiedzy o funduszach inwestycyjnych oraz narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP, MSZ, KIG, ZBP). Warsztaty odbędą się w dniach 22-23 października w Warszawie.
  • Strefa Dialogu – dyskusja z przedstawicielami administracji publicznej oraz ekspertami, podczas której zidentyfikowane zostaną bariery rozwoju w branży. Celem Strefy Dialogu będzie zainicjowanie działań prowadzących do ułatwienia przedsiębiorstwom działalności na rynkach zagranicznych. Jednodniowe spotkanie Strefy Dialogu odbędzie się w listopadzie i będzie miało miejsce w Warszawie. W ramach Strefy Dialogu zapraszamy także przedstawicieli innych instytucji publicznych, których obecność i wyjaśnienia wynikają ze zgłaszanych problemów i postulatów.
  • Strefa B2B – spotkania B2B (także w siedzibie firmy) z przedstawicielami instytucji z Grupy PFR, mające na celu zdefiniowanie indywidualnych potrzeb firmy oraz ich weryfikację pod kątem dostępnych instrumentów. Spotkania indywidualne organizowane będą w listopadzie br.

Na stronach PFR mogą Państwo przeczytać komunikaty o uruchomieniu projektu:

https://www.startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/rusza-nabor-do-akceleratora-branzowego-dla-sektora-jachtow-i-lodzi/

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter